Inhoudsopgave
Status
Lijst status
Meer informatie over Status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied Websites
Europese status
Meer informatie over Status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Nee

Nut en werking: Website opmaak
Typering
Nut CSS maakt een op een relatief eenvoudige wijze een uniforme opmaak van websites mogelijk.
Werking CSS is een simpel mechanisme om opmaak (bijvoorbeeld lettertypes, kleuren, tussenruimtes) toe te voegen aan web pagina's.
Met behulp van één stylesheet kunnen alle pagina's van een website uniform worden opgemaakt.
Domein Document en (web)content
Relatie met andere standaarden Webrichtlijnen
Trefwoorden

Detailinformatie: W3C
Volledige naam Cascading Style Sheets

Versie 2.1
Specificatiedocument Specificatiedocument CSS
Beheerorganisatie

Toepassing
Conformiteitstest
Meer informatie over Conformiteitstest Hulpmiddelen of processen waarmee producten kunnen worden getest op conformiteit met de standaard.
W3C CSS Validatie Service

Toetsingsinformatie
Uitstekend beheer
Datum van besluit
Meer informatie over Datum van besluit
Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.
20-08-2009


Bron: ForumStandaardisatie op 26 oktober 2020.