Inhoudsopgave
Status
Lijst status
Meer informatie over Status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied
Meer informatie over Functioneel toepassingsgebied
Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).
Voor de opmaak en structuring van webpagina's

Europese status
Meer informatie over Europese status
‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.
Nee

Nut en werking
Typering Opmaak van webpagina's.
Nut HTML is een taal waarmee vastgelegd kan worden hoe webpagina's opgemaakt moeten worden.
HTML maakt het mogelijk om de structuur van een tekst gebaseerd document te beschrijven door links, hoofdstukken, paragrafen, lijsten enz. aan te geven.
Werking De wezenlijke eigenschap van HTML is dat deze hypertekst ondersteunt:
documenten en bestanden die verbonden zijn door direct volgbare verwijzingen, de zogenaamde hyperlinks of koppelingen genoemd.
Domein Internet en beveiliging
Relatie met andere standaarden JSON
SVG
XML
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)

Detailinformatie
Volledige naam HyperText Markup Language

Versie 5.2
Specificatiedocument Specificatiedocument HTML
Beheerorganisatie W3C

Toetsingsinformatie
Toelichting bij opname November 2016 is op de aanbevolen lijst de oudere versie van HTML (4.01) vervangen door de 5.0 versie.
De nieuwe versie van standaard HTML 5 bevat functionaliteit van zowel HTML als XHTML, verbetert kleine foutjes van de eerdere versie en levert betere ondersteuning voor webapplicaties.
December 2017 werd versie 5.2 gepubliceerd.
Uitstekend beheer Nee
Toelichting Advies-update-aanbevolen-standaarden_1.pdf
Datum van besluit
Meer informatie over Datum van besluit
Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.
15-11-2016

Overig
Toelichting
  • JSON: standaard voor het uitwisselen en opslaan van HTML-data.
  • SVG: standaard voor presentatie van schaalbare graphics in HTML-webpagina’s.
  • JavaScript: standaard voor extra/aanvullende functionaliteit op HTML-webpagina’s.
  • XML: specifieke syntax voor HTML-webpagina’s, gebuikt in XHTML.
  • CSS: standaard voor definitie van opmaak (presentatie) van HTML-webpagina’s.
  • Digitoegankelijk: set van richtlijnen voor het maken van HTML-webpagina’s.

Bron: ForumStandaardisatie op 26 oktober 2020.