Inhoudsopgave
Status
Lijst status Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied Uitwisseling van gegevens via het web
Europese status

Nut en werking
Typering webcommunicatie
Nut In HTTP is vastgelegd welke vragen een cliënt aan een server kan stellen en welke antwoorden de server kan teruggeven.
Een vraag wordt gesteld in de vorm van een URL.
Dit maakt communicatie tussen een webclient zoals een webbrowser en een webserver mogelijk.

Werking Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is hét protocol voor communicatie tussen een webclient (zoals een browser) en een webserver.
HTTP ondersteunt gegevensuitwisseling over datacommunicatienetwerken gebruikmakend van TCP.
Het is een protocol voor gedistribueerde, samenwerkende, hypermedia informatiesystemen.
De standaard kan worden gebruikt voor vele doeleinden naast het uitwisselen van hypertext.

Domein Internet en beveiliging
Trefwoorden

Detailinformatie
Volledige naam Hypertext Transfer Protocol

Versie 1.1 en 2.0
Beheerorganisatie IETF

Toetsingsinformatie
Toelichting bij opname November 2016 is besloten om naast de 1.1 versie ook de 2.0 versie toe te voegen.
De HTTP/1.1 versie is nog zeer gangbaar en eenvoudiger, maar versie HTTP/2 biedt voor gevallen waar de snelheid van het laden en gebruiken van (interactieve) webpagina’s van belang is, ten behoeve van de gebruikerservaring, meer en betere functionaliteit.
HTTP/2 is backwards compatibel aan versie 1.1. en wordt ondersteund door de meeste webbrowsers.
Uitstekend beheer Nee
Datum van besluit 15-11-2016


Overig
Toelichting TLS: de standaard ondersteunt tevens gegevensuitwisseling over TLS (voor HTTPS URI’s), gangbare webbrowsers ondersteunen zelfs HTTP/2 alleen in combinatie met TLS.TCP: de standaard maakt gebruik van TCP als onderliggend transportprotocol.

Bron: ForumStandaardisatie op 26 oktober 2020.