U bevindt zich in
OpenStandaarden / Moties 32802
DWARSLIGGER
index

 Op het gebied van OpenStandaarden zijn er een aantal misvattingen en onduidelijkheden, vooral voor leken zijn er een hoop dingen verwarrend.
Met een OpenStandaard bedoel ik de definitie volgens de EU.
De term “OpenStandaard” is ook min of meer gestandaardiseerd.
In ieder geval bestaat er een duidelijke definitie uitgegeven door de EIF (European Internet Foundation), een organisatie die voorstaat dat Europa politiek gehoord wordt in de digitale wereld.
Onder een 'OpenStandaard' verstaan we een standaard die voldoet aan de volgende eisen:
  1. De standaard is geadopteerd en zal worden onderhouden en gehandhaafd door een non-profitorganisatie op basis van openlijk toegankelijke besluitvorming-procedures voor alle geïnteresseerde partijen, op democratische grondslag;
  2. De standaard is gepubliceerd en over de specificaties kan vrijelijk, of tegen een nominale bijdrage, worden beschikt;
  3. Het intellectueel eigendom van, en mogelijke patenten op de gehele standaard of delen daarvan, zijn onherroepelijk vrijgesteld van licentierechten;
  4. Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard.
Het gebruik van OpenStandaarden wordt inmiddels ook door de Europese Commissie als beleid genomen.
Om standaardisatie binnen de overheid te bewerkstelligen is in 2006 het College en het Forum Standaardisatie ingesteld.
De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA), die ook door Forum en College wordt uitgedragen, schrijft bij voorkeur OpenStandaarden voor.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© 2020 Dwarsligger.org, overname eigen artikelen met bronvermelding toegestaan,
zie bronvermelding voor overname van overgenomen artikelen.
Ron's Python Samensteller op 31 dec 2020, om 14:32:27 met versie 201229a
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
6211 bytes
25 feb 2016
27 dec 2018