OpenStandaard
Deze pagina beschrijft een Begrip

Eigenschappen
Beschrijving Een standaard (de facto of de jure) die voldoet aan de volgende eisen:
  1. de standaarden worden op basis van een open beslissingsprocedure (consensus of OSSOSmeerderheidsbeslissing, etc.) vastgesteld;
  2. het beheer van de standaard ligt bij een not-for-profit organisatie die een volledig vrij toetredingsbeleid kent;
  3. de standaarden zijn gepubliceerd;
  4. de kosten voor het gebruik van de standaard zijn laag en vormen geen drempel voor toegang tot de standaard.
    Een eventueel aanwezig intellectueel eigendom dat aan een OpenStandaard ten grondslag ligt, wordt royalty-free ter beschikking gesteld en er zijn geen beperkende voorwaarden omtrent het hergebruik van een standaard.
Bron EIF 2.0 (European Interoperability Framework)
Externe informatie http://ec.europa.eu/isa/, https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/description

The European Interoperability Framework, is een deel-werkplan van het ISA programma(Interoperability Solutions for pan european Administrations) van de Europeese comissie.
Het ISA deelprogramma dat specifiek OpenStandaarden tot doel heeft is het OSOR: Open Standards and OpenSource Observatory.

Bron: EAR Online op 5 mei 2019.