OpenStandaarden
OpenStandaarden zijn afspraken over de wijze waarop gegevens uitgewisseld worden.
Overheden, bedrijven en burgers kunnen met OpenStandaarden makkelijker met elkaar communiceren.
De openheid van deze afspraken zorgt ervoor dat de inhoud voor iedereen toegankelijk is en dat iedereen een voorstel tot wijziging kan indienen bij een beheerder van deze afspraken.
OpenStandaarden zijn voor overheden de norm.
Voor alle organisaties binnen de publieke sector geldt daarom een 'pas toe of leg uit' verplichting.

Voordelen
Bureau Forum Standaardisatie
Bureau Forum Standaardisatie (BFS) stimuleert het gebruik van OpenStandaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector.
Dit doet ze onder andere door het publiceren van de lijst met OpenStandaarden die overheden moeten gebruiken.
Het bureau is gehuisvest bij Logius.

Secretariaat Forum Standaardisatie
Bureau Forum Standaardisatie (BFS) voert het secretariaat en is het uitvoeringsorgaan van het Forum Standaardisatie.
De ministeries van BZK en EZK zijn de opdrachtgevers van het Forum Standaardisatie.
Forum Standaardisatie heeft als doel interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van OpenStandaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector.
Dit betekent dat niet alleen het Forum publiek privaat is samengesteld, maar ook dat de standaarden op de pas-toe-of-leg-uit-lijst op een open manier tot stand zijn gekomen. Centrum voor standaarden
Het Centrum voor Standaarden faciliteert en stimuleert de beheerprocessen van de OpenStandaarden die bij Logius zijn ondergebracht.
U kunt contact opnemen met het Centrum voor Standaarden via cvs@logius.nl.

Beheer- en ontwikkelmodel voor OpenStandaarden (BOMOS)
Logius beheert sommige OpenStandaarden die zijn opgenomen op de OpenStandaarden lijst van het Forum Standaardisatie.
Logius doet dit aan de hand van het beheer- en ontwikkelmodel voor OpenStandaarden (BOMOS).
BOMOS is een instrument dat helpt bij de inrichting van het beheer van OpenStandaarden.
Met BOMOS worden organisaties ondersteund bij het structureel vormgeven van het beheer en ontwikkelingen van OpenStandaarden.

Bron: Logius op 5 mei 2019.