Open standaard
Begripsdefinitie
Afspraken vastgelegd in specificatiedocumenten die beheerd worden in een open standaardisatieproces dat voldoet aan:
  1. laagdrempelige beschikbaarheid van documentatie,
  2. geen hindernissen op basis van intellectuele eigendomsrechten,
  3. inspraakmogelijkheden,
  4. onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatie-organisatie.

Bron: Nationaal Archief op 12 januari 2020.