Hoofdstuk: Overheids ICT
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
Wat is DigitaleOverheid Wat is ForumStandaardisatie Wat is ICTU Wat is Logius Wat is NORA Wat is PCMO
Index

In dit hoofdstuk staan een paar overheids-organisaties, die zich bezig houden met ICT.
ICT is een afkorting van Internet en Communicatie Technologie.

DigitaleOverheid   probeert de digitalisering van de overheid voor iedereen bruikbaar en begrijpbaar te maken.
ForumStandaardisatie   Forum Standaardisatie adviseert de hele publieke sector over het gebruik van open standaarden.
ICTU   is de ICT uitvoerings organisatie.
Logius   is het software bedrijf van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
NORA   is de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur, met een Wiki om kennis op te bouwen en te delen.
PCMO   is Prettig Contact Met de Overheid, en wil het voor burgers eenvoudiger maken.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
03 Dec 2023
73030 µsec.
4584 Bytes
28 mrt 2023
28 mrt 2023