Artikel 139f
Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft: Artikel 139g
Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die een afbeelding, als bedoeld in het vorige artikel, onder 2°, openbaar maakt.

Bron: Wetten.Overheid op 9 mei 2019.