U bevindt zich in
home
Dwarsligger
startBesturingssystemen Beveiliging en Voorschriften Bronnen en Linken De Toekomst Digitale Toegankelijkheid GDI Wet Digitale Overheid Hackers en Hacken Onze Standpunten OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheid Rechten en Plichten Veilig Internet Wat is Linux plaatjes Copyright LinkenWaarom deze websiteWie ben iktree

Meldplicht Datalekken

Zowel private als publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken worden met ingang van 1 januari 2016 verplicht om inbreuken op de beveiliging te melden die leiden tot bijvoorbeeld diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens.
Dat zijn dus meer organisaties dan de aanbieders van elektronische communicatie-netwerken en -diensten voor wie op grond van de Telecommunicatiewet reeds een meldplicht geldt bij diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens van abonnee of gebruiker.
Het doel van de meldplicht is om tot een betere bescherming van persoonsgegevens te komen.
Het inwerkingtredingsbesluit van de Wet meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid is in het Staatsblad gepubliceerd.

Verder kan het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in meer gevallen een bestuurlijke boete opleggen aan overtreders van privacyregels.
Het Cbp mocht voor 2016 alleen een bestuurlijke boete opleggen bij een overtreding van een administratief voorschrift, bijvoorbeeld de verplichting om de verwerking van persoonsgegevens te melden.
Vanaf 1 januari 2016 is dat ook mogelijk bij schending van meer algemene verplichtingen die de wet stelt aan gebruik en verwerking van persoonsgegevens.
Bijvoorbeeld als persoonsgegevens niet op een behoorlijke en zorgvuldige manier zijn verwerkt of langer worden bewaard dan noodzakelijk is, maar ook als de beveiliging niet deugt, het beheer van persoonsgegevens slecht is georganiseerd of gevoelige informatie over burgers zoals hun politieke voorkeur of levensovertuiging is misbruikt.

Documenten
Staatsblad 281 Besluit inwerkingstredingsbesluit.
Staatsblad 230 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Bron: RijksOverheid op 10 september 2015.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 6952 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.29 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:56:56.