U bevindt zich in
home
Dwarsligger
startBesturingssystemen Beveiliging en Voorschriften Bronnen en Linken De Toekomst Digitale Toegankelijkheid GDI Wet Digitale Overheid Hackers en Hacken Onze Standpunten OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheid Rechten en Plichten Veilig Internet Wat is Linux plaatjes Copyright LinkenWaarom deze websiteWie ben iktree

Efficiënte Overheid

Burgers en bedrijven willen hun zaken gemakkelijk en digitaal met de overheid kunnen regelen.
Om hen optimaal en eenduidig te kunnen bedienen, werken gemeenten samen in een netwerk van alle overheidslagen en organisaties gezamenlijk.
De vraag van de burger of ondernemer moet centraal staan zodat deze één overheid ervaart.
De Digitale Agenda zet hierop in door:
 1. werkprocessen ten behoeve van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te herontwerpen of innoveren.
  Gemeentelijke werkprocessen worden ondersteund bij het optimaliseren en herontwerpen om uiteindelijk de dienstverlening aan burgers en ondernemers te verbeteren.
  Deze pilots zijn het initiatief van een gemeente en/of een manifestpartij en zijn dus stevig verankerd in de uitvoering.
 2. Het benutten van de overheidsbrede infrastructuur (GDI).
  Grip op de doorontwikkeling zodat de uitvoeringspraktijk leidend wordt voor het inrichten van deze randvoorwaarden.
  Verder worden gemeenten ondersteund bij de invoering en het gebruik/benutten van de GDI.
  Op de website van de Digicommissaris staat een interactief overzicht waarin duidelijk wordt hoe de verschillende onderdelen van de GDI met elkaar in verbinding staan.
  Of bekijk het filmpje 'de GDI uitgelegd in 2 minuten'.

 3. Regie op eigen gegevens voor inwoners mogelijk maken.
  Hiermee hebben inwoners en ondernemers inzicht en inspraak bij het gebruik van specifieke gegevens door overheidsinstanties.
  Binnen de Digitale Agenda wordt gekeken of dit opgeschaald kan worden voor alle gemeenten en hoe privacy en informatieveiligheid geborgd worden.
 4. Informatievoorziening Omgevingswet.
  Het programma Collectief Gemeentelijke digitaliseringsprojecten Omgevingswet is het vervolg op het project Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet (VIVO) waarin is onderzocht wat de gevolgen van de Omgevingswet zijn voor de informatievoorziening van gemeenten.
  Om te kunnen werken met de nieuwe wet moet de (digitale) informatievoorziening nog verder worden (door)ontwikkeld.
  De ambities van de DA2020 zijn hierin leidend.
 5. Informatievoorziening gemeentelijk gegevensknooppunt.
  Het beheer van de ICT-infrastructuur voor gegevensuitwisseling en berichtenstandaarden voor ISD in het Sociaal domein is voor 2016 geborgd.
Bron: King Gemeenten op 26 jan 2017.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 9156 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.082 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:56:57.