Dwarsligger

OpenVerantwoording

Waarom?
Mensen willen weten wat er met hun belastinggeld gebeurt.
Of je nu aan de gemeente betaalt, of aan de Belastingdienst.
Als overheidsorganisaties de inkomsten en uitgaven actief openbaar maken, zien burgers waaraan hun geld wordt besteed.
Zo kan iedereen de overheid controleren, met nieuwe ideeën komen en fouten ontdekken.
Zo kan publieke verontwaardiging over bestedingen uiteindelijk bijdragen aan een effectievere uitgave van belastinggeld.
Inwoners willen steeds meer meebeslissen en meedenken over beleid.
Daarom is een gelijkwaardige informatiepositie belangrijk.
Het ‘huishoudboekje’ openbaar maken heeft ook een zelfreinigend effect.
Een overheid die meer ‘als burger’ gaat denken, en meer ‘als burger’ geld uitgeeft, zou weleens bezuinigingen kunnen realiseren.
Alle declaraties en subsidie-uitgaven openbaar maken, kan tot een strengere integriteitstoets vooraf leiden.
Als publieke professionals moeten we onze processen slim inrichten zodat actieve openbaarmaking de norm wordt.
Dat versterkt onze legitimiteit.

Hoe?
Open Verantwoording is een goed begin voor Open Overheid.
Het startpunt is de basale wens om verantwoording af te leggen.
Declaraties publiceren is Open Verantwoording in de meest zuivere vorm.
Betrokken burgers en journalisten vragen regelmatig om ‘de bonnetjes’, de vraag naar verantwoording is onmiskenbaar.
Veel overheden doen dit nu standaard.
Een initiatief dat begint als Open Verantwoording groeit vaak uit tot een mengvorm van verschillende vormen van openheid.
Zo leidt de focus op verantwoording aan het begin, tot concreet resultaat waarop je kunt voortbouwen.
Omdat burgers erop aandringen en omdat overheden er voordelen mee behalen.
Wat?
In oktober 2014 lanceerde Hengelo ‘Wat doet Hengelo?’.
Een applicatie waarmee je de voorgenomen activiteiten voor 2015 kunt bekijken, met de kosten die daarbij horen.
Hengelo maakt aan de hand van de begroting voor 2015 inzichtelijk welke onderdelen hiervan verplicht zijn, bijvoorbeeld op basis van wetten en subsidies, en wat geen verplichte uitgaven zijn.
Die laatste categorie is voor de gemeente interessant, omdat hier ruimte is om het geld op een andere manier te besteden.
Hierdoor wordt het mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan over de manier waarop geld besteed wordt binnen de gemeente.

Het is misschien een cliché, maar vreemde ogen dwingen toch” – Gijs Tiebot, Afdelingshoofd Financiën gemeente Hengelo

bron: open Overheid op 21 jan 2017.

U bevindt zich in
home
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 10651 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.022 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:26.