Dwarsligger

Dit is het Moment

De omstandigheden zijn nog niet eerder zo gunstig geweest voor de adoptie van OpenSource.
Drie factoren geven daarbij de doorslag: de opkomst van cloudcomputing, de toenemende zorgen over cybersecurity en de kwaliteitsimpuls van OpenSource.

De opkomst van cloudcomputing
Cloudcomputing is de ontwikkeling dat steeds meer computertaken via internet op andere locaties wordt uitgevoerd.
De voordelen daarvan zijn schaalbaarheid, potentieel betere beveiliging en toegankelijkheid.
Maar de migratie naar de cloud betekent ook dat veel software opnieuw moet worden geschreven.
Met name het omzetten van veel maatwerktoepassingen zal nog geruime tijd in beslag gaan nemen.
Veel instellingen zijn huiverig voor een migratie naar cloudcomputing, want hoewel ze de voordelen zien, zijn ze bang opnieuw en nog meer afhankelijk te worden van leveranciers.
OpenSource Software (OSS) biedt een mogelijkheid voor instellingen om te profiteren van de voordelen van cloudcomputing, zonder daarmee afhankelijk te worden van nieuwe leveranciers.
Daar komt nog bij dat veel gegevens die overheden verwerken binnen Nederlandse of Europese jurisdicties dient te worden opgeslagen - een eis waaraan buitenlandse leveranciers niet altijd kunnen voldoen.
Buitenlandse wetgeving als de Amerikaanse Patriot Act en FISA maken dat Amerikaanse leveranciers de NSA desgevraagd in het geheim toegang moeten verlenen tot de gegevens, zelfs als die buiten de VS worden bewaard.

De toenemende zorgen over cybersecurity
Cybersecurity is een belangrijke bron van zorg voor ICT-managers.
Nederlandse overheden zijn verantwoordelijk voor uitermate gevoelige gegevens en de gevolgschade van een succesvolle hack kan enorm zijn.
De onthullingen van Edward Snowden over de wijze waarop buitenlandse geheime diensten zichzelf op zeer geavanceerde wijze toegang verschaffen tot allerlei persoonlijksgegevens, hebben duidelijk gemaakt dat opslag van gevoelige gegevens in de cloud niet zonder meer acceptabel kan zijn.
De onthullingen van Snowden hebben duidelijk gemaakt dat ook OpenSource Software (OSS) kwetsbaar kan zijn en dat het adagium van Linux-bedenker Linus Torvalds dat 'vele ogen alle bugs oppervlakkig maken' alleen werkt als die ogen ook daadwerkelijk gaan kijken.
Desondanks is ook duidelijk geworden dat OpenSource Software (OSS) na de vonst van een nieuwe kwetsbaarheid sneller en effectiever wordt aangepakt dan vaak gebeurt met gesloten software, waar problemen nogal eens worden gebagatelliseerd of waar de software inmiddels niet langer wordt ondersteund.
Uiteindelijk zal daarom OpenSource Software (OSS) de veiliger keuze blijven, zowel ten opzichte van criminelen als ten opzichte van inlichtingendiensten.

De kwaliteitsimpuls van OpenSource Software (OSS)
Toen in 2002 de Motie-Vendrik unaniem door de Tweede Kamer werd aangenomen, die het verplicht stelde voor de Rijksoverheid om gebruik te maken van OpenStandaarden en die opdracht gaf om de voorkeur te geven aan OpenSource software, was de kwaliteit van OpenSource Software (OSS) vaak nog onvoldoende.
Gesloten alternatieven waren gebruikersvriendelijker en eenvoudiger aan te leren.
Inmiddels gaat die vlieger niet langer op.
Microsoft Office en Windows zijn niet fundamenteel beter meer dan de OpenSource alternatieven, zoals LibreOffice en verschillende smaken van Linux.
Ze zijn gelijkwaardig geworden, vanuit het perspectief van de eindgebruiker.
De reden daarvoor is dat de belangrijkste innovaties op softwaregebied inmiddels achter ons liggen.
Gesloten software heeft een natuurlijke voorsprong in innovatieve kracht, waar het gaat om compleet nieuwe systemen.
De investeringen die nodig zijn om een product in het geheim te ontwikkelen en dan te lanceren past niet bij OpenSource Softwareontwikkeling.
Echter, de kracht van tienduizenden ontwikkelaars die OpenSource Software (OSS) samen uitbouwen, zal op termijn alle achterstand inlopen.
Nu de belangrijkste innovaties zijn gedaan, tellen de voordelen van OpenSource Software (OSS) steeds zwaarder.
Daarom is dit de tijd om de overstap te maken.
Door toevoegen van de ontwikkelkracht die de Nederlandse overheden kunnen opbrengen, kan een finale slag worden gemaakt om OpenSource de standaard te maken binnen de Nederlandse overheid.

Bron: OpenSource en Overheid op 05 februari 2017.

U bevindt zich in
home
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 11006 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.03 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:32.