Dwarsligger

Geen leveranciersafhankelijkheid meer

Leveranciersafhankelijkheid is een van de grootste veroorzakers van inefficiëntie in ICT-trajecten.
Het leidt tot hogere prijzen, slechtere service, lagere innovatie, grote risico's bij aanpassingen en veel frustratie.
Meestal gaat het zo: een klant koopt een softwarepakket van een leverancier.
Die heeft daarop de rechten en als er dus iets verandert moet worden, komt de klant automatisch bij diezelfde leverancier terecht.
Omdat het bedrijfsproces nauw verwoven raakt met de gebruikte software, wordt het na verloop van tijd steeds moeilijker om een andere leverancier te nemen.
Het migratietraject wordt moeilijk te hanteren en het is bovendien maar de vraag of de leverancier toegang wenst te geven tot de ruwe data die de klant in het systeem heeft gestopt.

De leverancier is koning
Het gevolg is dat de leverancier in een zeer comfortabele situatie terechtkomt.
Iedere prijsverhoging dient te worden geslikt, meerwerk levert fortuinen op en risico's bij implementatie van wijzigingen kunnen onverkort bij de klant worden neergelegd.
De Nederlandse overheid is op veel plekken verstrikt geraakt in leveranciersafhankelijkheden.
Dat geldt in de eerste plaats megaleveranciers als Microsoft, Oracle, Adobe en SAP.
Het geldt misschien nog wel meer voor leveranciers die zich specialiseren in het bouwen van maatwerktoepassingen voor Nederlandse overheden.
Leveranciersafhankelijkheid heeft nog andere gevolgen.
Zo zal een leverancier die eenmaal bij een klant binnen is, ernaar streven om nieuwe functionaliteiten toe te voegen aan zijn software, zodat de omzet kan worden verhoogd.
In de praktijk betekent dat, dat leveranciers van gesloten software zich verzetten tegen het samenwerken met producten van anderen, waardoor het moeilijker wordt verschillende pakketten te koppelen.
Hiervoor moeten dan maatwerk-koppelingen worden gebouwd, die bijzonder duur kunnen zijn en die de risico's van aanpassingen sterk vergroten.
Nog een gevolg van leveranciersafhankelijkheid is dat de druk bij de leverancier om te innoveren afneemt.
Immers, de klant heeft grote kosten en risico's te verwachten bij een migratie naar een ander pakket.
De voordelen moeten dan wel aanzienlijk zijn, voordat de klant de relatie beëindigd.
Dus waarom zou de leverancier investeren in verbetering van software?
Daar komt nog bij dat innoveren op basis van een verouderd product vaak bijzonder ingewikkeld is.

OpenSource Software (OSS) is de enige remedie tegen leveranciersafhankelijkheid
De enige duurzame remedie tegen leveranciersafhankelijkheid is om te werken met OpenSource Software (OSS).
OpenSource Software (OSS) zijn programma's waarvan de broncode openbaar is gemaakt en die door iedereen naar wens kan worden aangepast.
Veel bedrijfssoftware van hoge kwaliteit is al open, zoals webserver Apache, webbrowsers Firefox en Chrome en besturingssysteem GNU Linux.
Deze zijn allemaal gratis te gebruiken voor de klant.
De klanten en dienstverleners bouwen meestal samen aan de verbetering van de software.
Daardoor ontstaat een product dat door veel verschillende leveranciers kan worden geïmplementeerd.
Dus als je als instelling niet van software wilt veranderen, maar wel van leverancier, dan kan dat.

Bron: OpenSource en Overheid op 05 februari 2017.

U bevindt zich in
home
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 9916 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.28 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:32.