Dwarsligger

Meer ruimte voor Maatwerk

Hoewel OpenSource Software (OSS) standaardisering stimuleert, om het makkelijker te maken verschillende toepassingen met elkaar te laten samenwerking, stimuleert het ook maatwerkoplossingen.
OpenSource Software (OSS) kan vrijelijk worden aangepast door de gebruikers.
Dat wil zeggen dat iedere instelling, bijvoorbeeld een gemeente, op gestandaardiseerde wijze kan afwijken van de norm.
Dat geeft instellingen de mogelijkheid om de politieke variëteit meer ruimte te geven.
Nu is het maar al te vaak de leverancier van overheidssoftware die bepaalt hoe bepaalde wetten kunnen worden geïmplementeerd.
De programmatuur gaat uit van bepaalde oplossingen voor specifieke problemen en de gebruikers van de software kunnen niet altijd kiezen voor alternatieve oplossingen, omdat de leverancier niet wil meewerken aan de aanpassingen.
Die dynamiek is totaal anders bij OpenSource Software (OSS).
OpenSource Software (OSS) kan altijd worden aangepast, en veel producten bevatten slimme constructies die het makkelijk maken om afwijkende bewerkingen mogelijk te maken, door middel van add-ons, modules of plugins.
Dat levert grote voordelen op, zeker voor instellingen als gemeentes en provincies, die een eigen politieke laag kennen.
Immers, de verschillen in verkiezingsuitslagen komen tot uitingen in verschillen in de wijze waarop de instelling dient te werken.
Alle gemeenten moeten de openbare ruimte beheren, maar hoe zij dat doen, waar de nadrukken liggen en welke rapportages moeten worden besproken in de raad kan sterk uiteenlopen.
Omarming van OpenSource Software (OSS) zal op termijn een OpenSource Software (OSS)landschap creëren, waarin de losse elementen waar instellingen gebruik van maken steeds makkelijker te veranderen of te vervangen zijn.
Dat maakt het eenvoudiger om politieke keuzes meer betekenis te geven.
De dienstverlening en het geleverde maatwerk worden beter, terwijl de software goedkoper wordt.
Wie wil dat nou niet?

Bron: OpenSource en Overheid op 05 februari 2017.

U bevindt zich in
home
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 8524 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.024 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:32.