Dwarsligger

Motie Oosenbrug 161130

MOTIE VAN HET LID OOSENBRUG C.S.
Voorgesteld 30 november 2016
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat opensourcesoftware een aantal belangrijke maatschappelijke baten kan realiseren als informatieveiligheid, effici├źntere overheid en een meer transparante overheid, zaken die voor een goed functionerende digitale overheid van groot belang zijn;
overwegende dat het ter beschikking stellen van onder eigen beheer ontwikkelde software als opensourcesoftware aan deze maatschappelijke meerwaarde een belangrijke bijdrage kan leveren;
constaterende dat de overheid steeds actiever wordt in het standaard ter beschikking stellen van overheidsdata als open data;
constaterende dat de overheid nauwelijks actief is in het standaard ter beschikking stellen van de broncode van in eigen opdracht ontwikkelde software;
verzoekt de regering om, te komen met een visiedocument dat ingaat op de vraag of en hoe broncode van in eigen opdracht ontwikkelde software ter beschikking kan worden gesteld als opensourcesoftware, en gaat over tot de orde van de dag.
Oosenbrug
Voortman
Van Raak

Bron: PDF van TweedeKamer.nl op 16 februari 2017.

U bevindt zich in
home
Valid HTML 5.0 Valid CSS
┬ę 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 7888 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.011 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:26.