Dwarsligger

OpenSource Software

OpenSourceSoftware is software waarvan de broncode is gepubliceerd en vrij beschikbaar is voor het publiek, waardoor iedereen het vrij kan kopiëren, aanpassen en herverspreiden zonder kosten aan auteursrechten en toeslagen.
De ontwikkeling van (in het Nederlands) openbroncode gebeurt door gemeenschappelijke samenwerking van zowel individuele programmeurs als grote bedrijven.
OpenSourceHardware is hardware waarvan de ontwerpspecificaties, gewoonlijk in een softwareformaat, gepubliceerd zijn en beschikbaar zijn voor het publiek waardoor iedereen de hardware- en bronspecificaties vrij kan kopiëren, veranderen en verspreiden.
De ontwikkeling van openbronhardware gebeurt door gemeenschappelijke samenwerking van zowel individuele programmeurs als grote bedrijven.
Voorbeelden van OpenSourceHardware zijn: Bron: [1]

OpenSource software
OpenSource Software (soms ook openbronsoftware) is computerprogrammatuur waarvan de gebruiker de licentie heeft om naast gebruiker, ook ontwikkelaar te zijn.
Als gevolg hiervan is het vrijgeven van de broncode onderdeel van de licentie.
Dit geeft gebruikers de mogelijkheid om de software te bestuderen, aan te passen, te verbeteren, te verspreiden of verkopen.
De ontwikkeling van OpenSourceSoftware komt vaak tot stand op publiekelijke en gemeenschappelijke wijze, door samenwerking van zowel individuele programmeurs als overheden en bedrijven.
OpenSourceSoftware is tevens de meest prominente ontwikkeling in de OpenSourcebeweging.

OpenSource Definitie
Aan de hand van de Open Source Definition (definitie van open source, OSD) bepaalt het Open Source Initiative (OSI) of een softwarelicentie de kwalificatie open source verdient.
De definitie is gebaseerd op de Debian Free Software Guidelines. Beide zijn geschreven en aangepast door Bruce Perens.

Verschil met andere software De meeste commerciële software is eigendom ofwel proprietary.
De gebruiker heeft slechts een gelimiteerde licentie en mag zeker niet wijzigen of de wijzigingen verspreiden.
Soms zijn er wel mogelijkheden om extenties te maken, maar het pakket zelf is onaantastbaar voor de gebruiker.
De leverancier is de enige die inzage heeft in de software en wijzigingen kan en mag aanbrengen.
OpenSourceSoftware voorkomt de vendor lock-in van een enkele softwareproducent.
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om een fork te maken (een eigen versie), mits deze zich aan de licentie houdt: meestal betekent dit dat hij met het gewijzigd systeem ook de broncode moet publiceren.

Voordelen OpenSource Indien software open source is, heeft de verkrijger de licentie om te wijzigen en de wijzigingen te verspreiden mits dit plaatsvindt binnen de voorwaarden van de licentie (beschikbaar stellen van de broncode).
Hiermee is de gebruiker ook ontwikkelaar van het pakket geworden als hij daarvoor kiest.
De meeste gebruikers/ontwikkelaars trachten hun wijzigingen in het originele pakket te krijgen door het bij de relevante community aan te bieden.
Als dat niet kan, dan kan de gebruiker altijd een fork van de software en het pakket onder een gewijzigde naam publiceren.
Voordeel van inbrengen in het originele pakket is dat het onderhoud voortaan bij het originele team ligt en dus automatisch meegaat met toekomstige versies van het systeem.
Leveranciers van OpenSoftware zoals Red Hat focussen zich op service en hebben diepgaande kennis van de pakketten die zij ondersteunen.
Dankzij dit model heeft een klant meer keuze vrijheid in leverancier waardoor hij Vendor lock-in kan voorkomen.
Daarnaast kan een bedrijf of een klant met geld een ontwikkelaar inhuren om wijzigen specifiek voor deze klant door te voeren.
Bij kleinere pakketten maken de ontwikkelaars zich vaak beschikbaar voor betaalde wijzigingen.
Als gevolg zijn de wijzigingen daarna voor alle andere gebruikers ook beschikbaar.
Een ander voordeel is dat openbaarheid van de software ook meer ogen op de software toelaat met de daarbij behorende kritiek.
Deze kritiek (mits opbouwend) kan zorgen voor een hogere kwaliteit dan wanneer slechts een kleine kring van ontwikkelaars toegang heeft tot de software.
Verder heeft OpenSourceSoftware vaak een community waar wijzigingen onder discussie zijn en in voorbereiding zijn.
Hiermee hebben gebruikers en ontwikkelaars beiden invloed op toekomstige wijzigingen.
De grotere community's komen regelmatig in conferenties bij elkaar.
Een minder zichtbaar voordeel is dat als een gebruiker een fork van de software maakt (andere versie onder een andere naam) en de originele ontwikkelaars vinden de wijzigingen zinvol, zij deze wijzigingen kunnen overnemen in het originele pakket.
Dit geldt met name voor de GPL versies van software omdat deze niet proprietary te maken zijn. De BSD-licenties zijn wel om te zetten, mits de gebruiker zich aan de licentie houdt (voornamelijk vermelden van de originele licentie).
Zolang de software vrije software blijft, kan elke fork weer terug in het originele pakket komen.

Overheidssoftware
In verschillende landen zijn initiatieven gaande om overheden op te roepen zo veel mogelijk OpenSourceSoftware te gebruiken in plaats van propriëtaire software.
In Nederland heeft de Tweede Kamer in 2002 de Motie Vendrik aangenomen.
Hiermee heeft de Tweede Kamer de Nederlandse regering opdracht gegeven om er zorg voor te dragen dat de Nederlandse overheid uiterlijk 2006 zou overgaan op OpenSoftware en OpenStandaarden.
In het kader daarvan is onder andere het programma OSOSS opgezet.

Bron: [2]

Bron: [1] is Wikipedia OpenSource op 16 februari 2017.
Bron: [2] is Wikipedia OSS op 16 februari 2017.

U bevindt zich in
home
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 14634 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.035 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:27.