Dwarsligger

Definitie

Ook het fenomeen “OpenStandaard” is min of meer gestandaardiseerd.
In ieder geval bestaat er een duidelijke definitie uitgegeven door de EIF (European Internet Foundation), een organisatie die voorstaat dat Europa politiek gehoord wordt in de digitale wereld.
Onder een 'OpenStandaard' verstaan we in EU verband een standaard die voldoet aan de volgende eisen: Het gebruik van OpenStandaarden wordt inmiddels ook door de Europese Commissie als beleid genomen.
Om standaardisatie binnen de overheid te bewerkstelligen is in 2006 het College en het Forum Standaardisatie ingesteld.

Bron: Wikipedia op 19 jan 2017

De Nederlandse Overheids Referentie Architectuur NORA, die ook door Forum en College wordt uitgedragen, schrijft bij voorkeur OpenStandaarden voor.
De definitie van een OpenStandaard binnen de Nederlandse overheden is: Bron: ForumStandaardisatie op 19 jan 2017

U bevindt zich in
home
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 8604 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.07 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:27.