Dwarsligger

Logius over Standaarden

Standaarden
Standaarden zijn afspraken vastgelegd in specificatiedocumenten.
Een koppelvlak (interface) of uitwisselingsformaat (bestand) van een ICT-systeem moet volledig conform het betreffende specificatiedocument zijn geïmplementeerd.
Alleen dan is vlekkeloze gegevensuitwisseling met andere systemen die de standaard ondersteunen mogelijk. Beheer van open standaarden
Binnen Logius facilliteert en professionaliseert het Centrum voor Standaarden de beheerprocessen van de open standaarden die bij Logius zijn ondergebracht.
U kunt contact opnemen met het Centrum voor Standaarden via cvs@logius.nl.

Logius is lid van het W3C
Het World Wide Web Consortium (W3C) is een internationale gemeenschap, gericht op het ontwikkelen van webstandaarden.
Het lidmaatschap van W3C geeft Logius de mogelijkheid om ontwikkelingen van dichtbij te volgen en een bijdrage te leveren aan deze internationale standaarden.

Beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden
Logius beheert alle open standaarden die zijn opgenomen op de open standaarden lijst van het Forum Standaardisatie volgens het Beheer- en OntwikkelModel voor OpenStandaarden (BOMOS).
BOMOS is een instrument dat helpt bij de inrichting van het beheer van open standaarden.
Met BOMOS worden organisaties ondersteund bij het structureel vormgeven van het beheer en ontwikkelingen van open standaarden.

Bron: Logius op 23 jan 2017.

U bevindt zich in
home
Valid HTML 5.0 Valid CSS
┬ę 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 8785 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.021 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:27.