Dwarsligger

Open Overheid

Overheid open en inzichtelijk maken

Om een samenleving op een overzichtelijke manier te organiseren, is een overheid onmisbaar.
Deze overheid heeft een bepaalde vorm van macht nodig, die in een democratie controleerbaar dient te zijn.
Daarom is het belangrijk dat alles wat de overheid doet, door burgers kan worden opgevraagd en ingezien.
Dit recht op inzage is geregeld in de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).
Maar deze wet functioneert in de praktijk traag en beschermt de overheid te veel.
Ambtenaren die een machtspositie bekleden, dienen verantwoording af te leggen.
Niet alleen aan de overheid, maar ook aan de burger.
Door de ambtenaren zelf zo duidelijk identificeerbaar mogelijk te maken, weten burgers wie ze voor zich hebben en worden ambtenaren gemakkelijker aanspreekbaar op gemaakte fouten.
Met de huidige mogelijkheden van het internet is het niet meer dan logisch te eisen dat iedereen naar wens informatie moet kunnen inzien.
Wij stellen daarom voor, om van openbaarheid van documentatie de standaard te maken.
De WOB zal dan worden vormgegeven rondom de uitzonderingen: informatie die om specifieke redenen niet standaard vrijgegeven hoeft te worden.
Door vanuit de overheid één standaard aan te houden voor het naar buiten brengen van documentatie, ontstaat de mogelijkheid om via een zogenaamde API te publiceren.
Deze API kan in een open source-omgeving opgezet worden, zodat alle overheidstakken er gebruik van kunnen maken.
(Een API is een stukje software dat het gemakkelijker maakt om verschillende programma's met elkaar te laten communiceren.)

Bron: Piraten Partij Nederland op 08 november 2016.
U bevindt zich in
home
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 8178 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 2.032 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:30.