Dwarsligger

Privacy en Censuur op Internet

Privacy en censuur op internet
De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de privacy van burgers.
Bescherming van privacy is dan ook een belangrijk thema voor onze partij.
In toenemende mate worden burgerlijke vrijheden ingeperkt door de overheid.
Internetproviders mogen niet worden verplicht om het internetverkeer van hun klanten in de gaten te houden.
Het recht op privacy, communicatiegeheim, informatievrijheid en vrijheid van meningsuiting komen anders verder onder druk te staan.
Internetproviders mogen geen verlengstuk worden van de opsporingsdiensten.
De Partij voor de Dieren kiest voor volledig vrij downloaden en/of uploaden van content van het internet, zolang dat voor eigen gebruik is.
De Partij voor de Dieren vindt daarnaast dat het mogelijk moet zijn om bepaalde websites te blokkeren, zoals sites die oproepen met geweld of sites met kinderporno of pro-anorexiasites.
Dit moet echter per geval afgewogen worden.

Bron: Partij Voor De Dieren op 09 november 2016.
U bevindt zich in
home
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 7482 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.011 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:30.