Dwarsligger

Veiligheid en Justitie

Nederland is een ruwe, harde samenleving aan het worden.
Zware criminaliteit en straatagressie nemen toe.
Vrouwen en meisjes durven (vaak) niet meer alleen over straat.
Het percentage opgeloste misdrijven is schrikbarend laag in vergelijking met ons omringende landen.
Deze trends moeten worden gekeerd.
Daarnaast moet veel meer steun gegeven worden aan de politiemensen op straat.
Zij doen het zware werk en moeten daarvoor beter worden beloond.

Wij willen:

  1. Twintig procent salarisverhoging voor alle politiemensen op straat.
    Prioriteit op de toewijzing van sociale huurwoningen in de grote steden voor politiemensen, zodat zij dicht bij hun werk kunnen wonen en het werk aantrekkelijker wordt gemaakt.
    Dit kan ook de leefbaarheid van de buurt ten goede komen.
  2. Zwaardere straffen voor geweldsdelicten, veel zwaardere straffen voor recidivisten.
    Aanpak van de zogenaamde “draaideur-criminelen” en voortvarend aanpakken van de knelpunten bij het OM en de Rechterlijke Macht.
  3. Grondige reorganisatie van het Ministerie van Justitie door Minister van hoog kaliber en met voldoende gezag die opgewassen is tegen de ambtelijke stammenstrijd en eindelijk eens orde op zaken stelt.
  4. Herinvoeren van grenscontroles om grensoverschrijdende criminaliteit effectief te kunnen aanpakken.

Bron: Forum voor Democratie op 08 november 2016.
U bevindt zich in
home
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 7944 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.01 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:30.