U bevindt zich in
home
Dwarsligger
startBesturingssystemen Beveiliging en Voorschriften Bronnen en Linken De Toekomst Digitale Toegankelijkheid GDI Wet Digitale Overheid Hackers en Hacken Onze Standpunten OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheid Rechten en Plichten Veilig Internet Wat is Linux plaatjes Copyright LinkenWaarom deze websiteWie ben iktree

Geluids Opname Maken

Het opzettelijk en wederrechtelijk met een technisch hulpmiddel aftappen of opnemen van gegevens die voor iemand anders bedoeld zijn, is een strafbaar feit: 1 jaar cel, 16.750 euro (art.139c lid 1).
Dit wordt soms gegevensdiefstal genoemd, alhoewel dit formeel gesproken onjuist is: gegevens kunnen niet worden gestolen zoals fietsen of geld. Daarnaast zijn er speciale regelingen over het afluisteren, opnemen of aftappen van gesprekken tussen mensen.
In een woning of besloten ruimte mogen geen gesprekken worden opgenomen zonder toestemming.
Gesprekken daarbuiten mogen niet heimelijk en met een technisch hulpmiddel opgenomen of afgeluisterd worden.

Opnemen van gesprekken Naast algemene regels over het aftappen van datacommunicatie kent de wet ook speciale regels over het aftappen, afluisteren of opnemen van gesprekken tussen mensen.
Met een "gesprek" bedoelt de wet expliciet niet datacommunicatie; daarvoor is immers artikel 139c al toegevoegd.
Het afluisteren en opnemen van gesprekken van anderen kan op vele manieren.
Bekende voorbeelden zijn richtmicrofoons, verborgen dictafoons, keyloggers of het opvangen van elektromagnetische signalen van computerschermen uit de buurt.
Om te bepalen of afluisteren of opnemen strafbaar is, richt de wet zich echter vooral op het karakter van het gesprek.
Iemand die geen deelnemer is aan een gesprek in een woning, besloten lokaal of erf, mag dit niet opnemen.
Hierop staat zes maanden cel of een boete van 16.750 euro (art. 139a lid 1).

Heimelijk opnemen van gesprekken
Gesprekken die buiten een woning worden gevoerd, mogen ook niet heimelijk worden opgenomen door een derde (art. 139b lid 1).
Wie bijvoorbeeld stiekem in de bus een gesprek van twee andere passagiers opneemt, pleegt dus een strafbaar feit.
Maar als het in alle openbaarheid gebeurt, is opnemen van gesprekken geen probleem.
Een bedrijf mag dus gesprekken tussen klanten en medewerkers opnemen, wanneer dit bij het begin van het gesprek wordt vermeld.
Het gaat wederom om zaken als afluisteren van een gesprek met een parabolische richtmicrofoon of het stiekem installeren van een opname-apparaat bij de deelnemers.

Opnemen van eigen gesprekken
De deelnemers aan een gesprek mogen dus wel zelf hun gesprekken opnemen (ook wanneer ze dat niet met de andere partij besproken hebben).
Ze mogen ook een ander dit laten opnemen.
Dan is die ander uiteraard niet strafbaar.

Een telefoongesprek opnemen dat je zelf voert, mag je dus opnemen, ook wanneer je dat niet meldt aan de tegenpartij.
Alleen het heimelijk opnemen van zo'n gesprek zonder deelnemer te zijn is dus strafbaar (tenzij je toestemming hebt van één van de deelnemers).
Zo'n opname mag niet zomaar gepubliceerd worden.
De andere partij zal waarschijnlijk niet verwacht hebben dat het gesprek opgenomen werd.
Er moet een goede reden zijn om diens privacy-belang opzij te zetten.
Een voorbeeld is gebruik van de opname als bewijs van bedreiging.

Afluisterapparatuur
Naast het afluisteren of aftappen zelf stelt de wet ook het plaatsen en aanbieden van afluisterapparatuur strafbaar (art. 139d).

Plaatsen van afluisterapparatuur

Het plaatsen van afluister-, aftap- of opnameapparatuur met het doel om gesprekken, telecommunicatie, gegevensoverdracht of gegevensverwerking af te luisteren of op te nemen is een misdrijf (art. 139d lid 1).
Hierop staat een jaar cel of een boete van 16.750 euro.
Ook wanneer er nog niets afgeluisterd of getapt is.

Aanbieden van afluisterapparatuur
Wie een afluisterapparaat vervaardigt, verkoopt, verwerft, invoert, verspreidt of anderszins ter beschikking stelt of voorhanden heeft, loopt eveneens het risico op een celstraf van één jaar of een boete van 16.750 euro (art. 139d lid 2).

Heling van afgeluisterde gegevens
Naar analogie van heling, het doorgeven of doorverkopen van gestolen goederen, is ook het doorgeven of verkopen van illegaal afgeluisterde gegevens strafbaar gesteld (art. 139e).
Het hebben van een voorwerp waarop wederrechtelijk verkregen gegevens zijn opgeslagen, dus bijvoorbeeld een bestand op een harde schijf, kan zes maanden cel opleveren.
Ook op het doorgeven van zo'n voorwerp (of alleen de gegevens zelf) staat deze straf.

Bron: Iusmentis.com op 30 mei 2015

Voor dit onderwerp kunt U ook lezen op de websites:
HekkelmanNotarissen en advocaten.
HelloLawJuridisch advies op maat.
RechtBloghet juridische blogportal van Nederland.
RadarAVRO/Tros consumenten programma.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 11389 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.06 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:57:02.