U bevindt zich in
home
Dwarsligger
startBesturingssystemen Beveiliging en Voorschriften Bronnen en Linken De Toekomst Digitale Toegankelijkheid GDI Wet Digitale Overheid Hackers en Hacken Onze Standpunten OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheid Rechten en Plichten Veilig Internet Wat is Linux plaatjes Copyright LinkenWaarom deze websiteWie ben iktree

Gesprek ambtenaar opnemen

Wanneer U bij een overheid bent en U wilt een gesprek opnemen, waaraan U zelf deelneemt, dan zijn een aantal mensen daarop tegen, maar overheden dienen zich aan de wet te houden!

De Nationale Ombudsman heeft de volgende spelregels voor het maken van geluidsopnamen, opgesteld:
 1. Een overheidsinstantie staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen.
  In dat geval biedt zij een alternatief aan.
 2. Een overheidsinstantie heeft op de eigen website informatie staan over het opnemen van gesprekken.
 3. Een burger maakt van te voren duidelijk dat hij een geluidsopname wil maken.
 4. De burger verstrekt aan de overheidsinstantie een kopie van de opname als deze dat wenst (of vice versa als de overheidsinstantie de opname maakt).
 5. Noch de burger noch een overheidsinstantie knipt of plakt in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
 6. Noch de burger noch een overheidsinstantie verstrekt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen aan derden of maakt deze openbaar.
De spelregels dienen als handvat voor het bepalen van hetgeen partijen (burger en overheidsinstantie) van elkaar mogen verwachten als het gaat om het maken van geluidsopnamen van gesprekken met elkaar.
Of en hoe de spelregels worden nageleefd is een kwestie van evaluatie te zijner tijd.
Het rapport van bevindingen met daarin de spelregels van de Nationale Ombudsman van eind november 2014 kunt u hier (pdf) raadplegen, of een print versie (pdf).
Hier klopt echter niet veel van, mogelijk wel als spelregel, maar zeker niet als bindende regel (wet).
 1. Een deelnemer aan het gesprek mag ten aller tijde een opname maken voor eigen gebruik .
 2. Onzin, de enige informatie die ter zake is, is dat het is toegestaan.
 3. Onzin, het is wel beleefd, maar niet verplicht.
 4. Onzin, het is wel af te spreken, maar zeker niet verplicht.
 5. Het is bedoeld als registratie en vastlegging van een gesprek, iedere verandering achteraf kan de waarheid te niet doen.
 6. Het mag en mag ook als bewijs in een rechtzaak gebruikt worden, mits toestemming van de rechter, dit heeft te maken met privacy.
Wet Omschrijving Wetboek van Strafrecht
Iemand die geen deelnemer is aan een gesprek in een woning, besloten lokaal of erf, mag dit niet opnemen. art. 139a lid 1
Gesprekken die buiten een woning worden gevoerd, mogen ook niet heimelijk worden opgenomen door een derde. art. 139b lid 1
Ook het plaatsen en aanbieden van afluisterapparatuur is strafbaar art. 139d
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 8639 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.16 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:57:02.