U bevindt zich in
home
Dwarsligger
startBesturingssystemen Beveiliging en Voorschriften Bronnen en Linken De Toekomst Digitale Toegankelijkheid GDI Wet Digitale Overheid Hackers en Hacken Onze Standpunten OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheid Rechten en Plichten Veilig Internet Wat is Linux plaatjes Copyright LinkenWaarom deze websiteWie ben iktree

Medische rechten en plichten

Via de zorginfrastructuur (vroeger het elektronisch patiëntendossier of EPD) kunnen zorgverleners informatie uitwisselen over patiënten en medicijngebruik.
Sinds 2012 is de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) verantwoordelijk voor de zorginfrastructuur.

Medische gegevens uitwisselen
Via de zorginfrastructuur kan een zorgverlener beschikken over uw medische gegevens.
Uw huisarts kan bijvoorbeeld gegevens inzien die belangrijk zijn voor uw behandeling.
Zo kunnen zorgverleners medische fouten voorkomen.
Uw zorgverlener kan uw gegevens, als het nodig is, ook 's avonds of in het weekend raadplegen.

Toestemming inzien medische gegevens
Huisartsen, apothekers en medisch specialisten moeten uw toestemming vragen om uw medische gegevens in te zien.
Zij mogen uw medische gegevens pas aanmelden bij de zorginfrastructuur na uw goedvinden.
Geeft u toestemming, dan registreert de zorgverlener dit in zijn administratie.
Geeft u uw zorgverlener geen toestemming om uw medische gegevens te delen?
Dan registreert hij uw weigering in zijn systeem.
Zorgverleners kunnen dan elektronisch geen gebruik maken van uw gegevens bij die zorgverlener.
U kunt een eerder gegeven toestemming altijd weer intrekken.

Wat zijn mijn rechten en plichten als patiënt en welke plichten heeft een arts?
Bij een medische behandeling geldt een aantal rechten en plichten voor u en voor de arts of specialist.
U heeft bijvoorbeeld het recht uw medisch dossier in te zien.
De arts moet u bijvoorbeeld informeren over behandeling en onderzoek.
U en uw zorgverlener zijn verplicht zich aan de regels te houden.

Rechten en plichten patiënten
U heeft als patiënt onder andere het recht:
U heeft als patiënt ook plichten:
Plichten arts
Een arts heeft de plicht om u te helpen.
Hij moet u informatie geven over:
Krijgt u niet voldoende informatie van uw arts, dan kunt u om meer informatie vragen.

Informatierecht jongeren en wilsonbekwamen
De arts moet u of uw kind informatie geven over onderzoek en een medische behandeling.
Wie hij informeert hangt af van de leeftijd van het kind en of iemand wilsbekwaam is of niet:
Informatie bij noodsituatie en informatie weigeren
Soms kan een arts u niet informeren.
Bijvoorbeeld in een noodsituatie waarbij hij gelijk moet handelen.
En soms moet een arts u informeren, ook als u dit niet wilt.
Bijvoorbeeld bij een slecht nieuws bericht.

Nieuwe plannen patiëntenrechten
Het kabinet wil de rechten die patiënten hebben wijzigen.
In de Eerste Kamer ligt het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Hierin wordt ook het recht op goede zorg beschreven.
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel al goedgekeurd.

Rijksoverheid (1) op 15 juni 2015
Rijksoverheid (2) op 15 juni 2015

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 10992 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.03 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:57:02.