U bevindt zich in
home
Dwarsligger
startBesturingssystemen Beveiliging en Voorschriften Bronnen en Linken De Toekomst Digitale Toegankelijkheid GDI Wet Digitale Overheid Hackers en Hacken Onze Standpunten OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheid Rechten en Plichten Veilig Internet Wat is Linux plaatjes Copyright LinkenWaarom deze websiteWie ben iktree

Participatie en Open Overheid

In een democratie is de overheid er voor en door de burgers.
Het is daarom voor ons vanzelfsprekend dat de burger mag weten wat de overheid doet.
Om zeker te zijn dat de overheid inderdaad voor de burger werkt, moet de burger ook makkelijk en goed kunnen participeren in de besluitvorming.

Democratisch addendum voor Europa
Wij willen, dat er een nieuw Europees verdrag geschreven wordt.
Dit verdrag dient bestaande verdragen te verhelderen en/of te vervangen.
In dit verdrag dient de noodzaak van democratische hervormingen binnen de EU te worden onderkend.
Voorwaarde voor invoering is dat het wordt geaccepteerd door alle burgers van de Unie middels een referendum.
Het huidige wetgevingsproces wordt gedomineerd door de uitvoerende tak (de Europese Commissie) ten koste van de wetgevende macht (het Europees Parlement).
Wij willen een aanpassing van de machtsverhoudingen ten gunste van de wetgevende macht.

Oneerlijke barriëres voor politieke participatie verwijderen
Ook moet de burger de mogelijkheid hebben, om directer en met meer invloed deel te nemen aan het politieke debat en -besluitvormingsproces, zowel individueel als collectief.
Daarom eisen wij dat oneerlijke barriëres, die participatie van nieuwe politieke partijen aan verkiezingen moeilijk, of soms onmogelijk maken worden weggenomen (zoals een hoog aantal handtekeningen of een hoge borg).

De inspraak moet gelijk zijn voor burgers en belangengroepen
Veel lobbyisten worden uitgenodigd voor overleg om bestuurlijke voorstellen op te stellen.
Hiermee hebben ze een voorsprong op de gewone burger, die pas inspraak krijgt als er een kant en klaar voorstel aan de politiek wordt aangeleverd.
Wij staan voor participatie en willen deze ongelijkheid opheffen.
Dit kan door deze overleggen openbaar te maken, en in ieder geval de agenda en de notulen beschikbaar te maken op het internet.
Hiermee kan ook de transparantie gegarandeerd worden.
Tevens kan een flexibel terug-koppel-systeem helpen om burgers in een vroeg stadium te betrekken bij beleidsvorming.

Zie voor een voorstel/voorbeeld: PVNU

Voorbeeld
Bij de piraten partij hebben ze al jaren iets dat er op lijkt.
Daar wordt het vloeibare politiek genoemd, omdat een mening continue kan worden aangepast.
In de normale politiek gaat dat veel trager en heet het "voortschrijdend inzicht".

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 7251 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.365 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:57:02.