U bevindt zich in
home
Dwarsligger
startBesturingssystemen Beveiliging en Voorschriften Bronnen en Linken De Toekomst Digitale Toegankelijkheid GDI Wet Digitale Overheid Hackers en Hacken Onze Standpunten OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheid Rechten en Plichten Veilig Internet Wat is Linux plaatjes Copyright LinkenWaarom deze websiteWie ben iktree

Digivaardig

ICT is van cruciaal belang voor onze economie.
Het vergroot productiviteit, versnelt innovatie en versterkt het concurrentievermogen.
Daarnaast draag het bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering en vergrijzing.
Met het programma Digivaardig & Digiveilig investeren overheid en bedrijfsleven gezamenlijk in het versterken van digitale vaardigheden, noodzakelijk – naast aandacht voor digitale veiligheid – om de drijvende kracht van ICT voor economie en samenleving ten volle te benutten.

Binnen de programmalijn Digivaardig gaat speciale aandacht uit naar de Nederlandse beroepsbevolking: ondernemers,werknemers, werkgevers, werkzoekenden en ook toekomstige werknemers.
Door daar op alle niveaus digitale vaardigheden te stimuleren (via onder andere de Topsectoren-aanpak en de Human Capital Agenda’s), wordt de arbeidsproductiviteit en de innovatiekracht van de Nederlandse economie versterkt.
Het stimuleren van digitale vaardigheden zorgt er bovendien voor dat iedereen kan profiteren van de economische en sociale mogelijkheden van de digitale samenleving
De programmalijn Digivaardig richt zich onder andere op:
Een overzicht van activiteiten binnen de programmalijn Digivaardig vindt u hier.

Digitale vaardigheid is onlosmakelijk verbonden aan digitale veiligheid: je bent niet digitaal vaardig als je niet weet hoe je veilig met digitale middelen en infrastructuren moet omgaan.
En andersom geldt: om veilig gebruik te kunnen maken van digitale toepassingen en/of ICT-innovaties moet je digitaal vaardig zijn.
Dat stimuleert het vertrouwen in digitale toepassingen en ICT-innovaties.
Daarom zijn de twee thema’s gebundeld in één programma.

Digivaardig & Digiveilig stimuleert, jaagt aan en verbindt.
Door het uitgebreide netwerk, het grote aantal (programma)partners en de korte lijnen zijn alle relevante partijen mede dankzij Digivaardig & Digiveilig in staat snel in te spelen op de steeds nieuwe en zich ontwikkelende uitdagingen van de digitale samenleving.
Vanuit de beschikbare middelen van het programma wordt ook ondersteuning geleverd aan relevante en breed gedragen projecten en activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van de digitale vaardigheden en de digitale veiligheid in Nederland.

De Programmacommissie Digivaardig beslist over de activiteiten die binnen Digivaardig worden opgepakt en ondersteund.
Zij doet dit binnen het strategische kader van het programma Digivaardig & Digiveilig, zoals gedefinieerd door de Strategieraad.

Bron: Digi Vaardig en Digi Veilig op 23 jan 2017.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 8500 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.042 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:57:02.