U bevindt zich in
home
Dwarsligger
startBesturingssystemen Beveiliging en Voorschriften Bronnen en Linken De Toekomst Digitale Toegankelijkheid GDI Wet Digitale Overheid Hackers en Hacken Onze Standpunten OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheid Rechten en Plichten Veilig Internet Wat is Linux plaatjes Copyright LinkenWaarom deze websiteWie ben iktree

Digiveilig

ICT is van cruciaal belang voor onze economie.
Het vergroot productiviteit, versnelt innovatie en versterkt het concurrentievermogen.
Daarnaast draag het bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering en vergrijzing.
Omdat ICT een kritieke infrastructuur is voor vele economische en maatschappelijke processen, is aandacht voor de veiligheid ervan en in het verlengde daarvan ook het veilig kunnen omgaan met ICT-toepassingen onontbeerlijk.
Digitale veiligheid en digitaal bewustzijn is een randvoorwaarde voor het vertrouwen in en de acceptatie van innovatie.
Met het programma Digivaardig & Digiveilig investeren overheid en bedrijfsleven gezamenlijk in het versterken van een veiligere digitale omgeving en digitaal bewustzijn.

Recente incidenten tonen aan dat wanneer (eind)gebruikers (consument maar ook zakelijk eindgebruikers) te weinig vertrouwen hebben in een digitale toepassingen of omgeving, dit het gebruik ervan ernstig in de weg staat.
Dit belemmert het online verkeer, maar ook innovaties met ICT en dus economische groei.
De basis(veiligheid) van ICT kan echter vergroot worden wanneer partijen hierover afspraken maken.
Het gaat hier om ISP’s, banken, social media partijen, webshops, hard- en software leveranciers en overheid.
Het is van belang dat deze partijen samenwerken om ICT-producten en diensten veiliger te maken, botnets te verspreiden, veiligheid van e-commerce websites aandacht te geven, diensten rondom cloud computing betrouwbaar te laten zijn, privacy en persoonsgegevens te beschermen en de rechten en plichten voor aanbieders en gebruikers transparant te maken.
Dit vindt plaats binnen het Platform Internetveiligheid.

Deze afspraken aan de achterkant worden binnen de programmalijn Digiveilig gekoppeld aan voorlichting richting (eind)gebruikers over het veilig omgaan met internet en andere digitale toepassingentechnologieën, zodat risico’s worden verkleind, kansen worden benut, vertrouwen en acceptatie worden vergroot.

Een belangrijke doelgroep binnen de programmalijn Digiveilig is ook het voorlichten van kinderen, ouders en opvoeders over veilig gebruik van internet.
Digiveilig geeft hiermee invulling aan haar rol als Awareness Center in Nederland, gecofinancierd door de Europese Commissie (Safer Internet Program van DG Connect (tot 25 april DG Information Society).

Digitale veiligheid is onlosmakelijk verbonden aan digitale vaardigheid: je bent niet digitaal vaardig als je niet weet hoe je veilig met digitale middelen en infrastructuren moet omgaan.
En andersom geldt: om veilig gebruik te kunnen maken van digitale toepassingen en/of ICT-innovaties moet je digitaal vaardig zijn.
Dat stimuleert het vertrouwen in digitale toepassingen en ICT-innovaties.
Daarom zijn de twee thema’s gebundeld in één programma.

Digivaardig & Digiveilig stimuleert, jaagt aan en verbindt.
Door het uitgebreide netwerk, het grote aantal (programma)partners en de korte lijnen zijn alle relevante partijen mede dankzij Digivaardig & Digiveilig in staat snel in te spelen op de steeds nieuwe en zich ontwikkelende uitdagingen van de digitale samenleving.
Vanuit de beschikbare middelen van het programma wordt ook ondersteuning geleverd aan relevante en breed gedragen projecten en activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van de digitale vaardigheden en de digitale veiligheid in Nederland.

De Programmacommissie Digiveilig beslist over de activiteiten die binnen Digiveilig worden opgepakt en ondersteund.
Zij doet dit binnen het strategische kader van het programma Digivaardig & Digiveilig, zoals gedefinieerd door de Strategieraad.

Bron: Digi Vaardig en Digi Veilig op 23 jan 2017.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 8727 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.044 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:57:02.