Dwarsligger

Waarom deze website

Deze website is ontstaan uit frustatie bij het gebruik van ICT, de voorschriften voor overheden en de overtredingen van deze voorschriften.
Het vreemde is zelfs, dat de meeste voorschriften wettelijk geregeld zijn, maar dat dit onbekend is bij de ambtenaren die ermee (moeten) werken.
Één van de oorzaken is, dat er (nog) geen repressaille maatregelen zijn, een overtreding kan dus (nog) niet beboet worden.
Op dit moment (begin 2017) ligt er een voorstel voor de eerste-kamer, waarin e.e.a. bindend geregeld wordt.

Waar heb ik het over?
  1. Het gebruik van OpenStandaarden is verplicht voor overheden en gesubsidieerde instellingen.
  2. Het gebruik van OpenSource Software heeft bij gelijke geschiktheid de voorkeur.
  3. Het gebruik van OpenData zou normaal moeten zijn.
Wat zijn dit?
  1. OpenStandaard is een afspraak over hoe het formaat is van data, voorbeelden hiervan waar burgers veel mee te maken hebben zijn HTML, PDF en ODF.
  2. OpenSource gaat over de beschikbaarheid van de broncode, en dat heeft niets te maken met licenties, of de prijs van de software.
  3. OpenData is simpeler, iets dat gemaakt is met gemeenschapsgeld (via belastingen) is ook eigendom van de belasting betaler, copyrights en patenten zijn dus meestal niet van toepassing.
    Valide uitzonderingen zijn dingen waardoor de privacy, of de veiligheid in het geding komt. Personen, bedrijven, instellingen e.d. kunnen natuurlijk ook data vrijgeven als OpenData.
Geschreven op 27 februari 2017.
U bevindt zich in
home
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 10207 bytes.
link naar nieuwe pagina,
link naar nieuw hoofdstuk,
link naar een download.
link opent in nieuwe tab,
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.007 seconden,
Pagina aangepast op 27 November 2017 14:44:58.