Dwarsligger

sitemap

Besturingssystemen
│   ├── IOS
│   ├── OSX
│   ├── Voordelen Xubuntu
│   ├── Voor- en Nadelen Linux
│   ├── Wat is Debian
│   └── Wat is Ubuntu
Beveiliging_en_Voorschriften
│   ├── Meldplicht Datalekken
│   ├── Pas Toe Of Leg Uit
│   ├── Web Richtlijnen V2 20110701 (pdf)
│   └── Wettelijke eisen
De_Toekomst
│   ├── Aanbieding DigiProg. 2017
│   ├── Bescherming PersoonsGegevens
│   ├── Digitale Agenda 2020
│   ├── Efficiënte Overheid
│   ├── generieke digitale infrastructuur
│   ├── Informatiebeveiliging
│   ├── Massaal Digitaal, Maatwerk Lokaal
│   ├── Nederland Surveillancestaat
│   ├── Open en Transparant
Enquete_van_mij
│   ├── 1 De vraag
│   ├── 2 Waarom vraag ik dit
│   ├── 3 Bevindingen
│   ├── 4 De resultaten (ods)
ICT_en_Overheid
│   ├── Bureau ICT Toetsing
│   ├── Datalek Belastingdienst
│   ├── Datalek Ede
│   ├── Datalekken Ziekenhuizen
│   ├── Digitaal Bruggen Slaan
│   ├── Gemeente Sites Lek
│   ├── ICT Opdrachtgeverschap
│   ├── Informatie beveiliging Gemeenten
│   ├── Internationale Cyberstrategie
│   ├── Lijst van vragen en antwoorden 32679-2
│   ├── OpenSource en Standaarden bij Overheid
│   ├── Overheden maken werk van Open
│   ├── Staatscourant 08 nov 2008
│   ├── Stop met gebruik Windows XP
│   ├── Uivoeringsagenda NOIV
│   ├── Wat is Verplicht
│   ├── Website Overheid
│   └── Wet- en Regelgeving
Linken_en_Bladwijzers
│   ├── Linux
│   ├── Rijk
│   ├── Tholen
│   └── Zeeland
Mijn_Standpunten
│   ├── De Nederlandse Taal
│   ├── EPD
│   ├── Geen Elektrische Auto
│   ├── Koppelverkoop PC
│   ├── MS en Openstandaarden
│   ├── Net-Politiek
│   ├── Onze Standpunten
│   ├── Prive Gegevens
│   ├── Simpel Hacken
│   └── Transparantie
OpenData
│   ├── CBS Datasets
│   ├── Gebruiksvoorwaarden Overheid
│   ├── OpenOverheid (1)
│   ├── OpenOverheid (2)
│   ├── OpenVerantwoording
│   ├── Voordelen
│   └── Wat is OpenData
OpenSource
OpenSource_en_de_Wet
│   │   ├── Bindendheid van Licenties
│   │   ├── Juridisch Webdesign
│   │   ├── Kiezen Software Licentie
│   │   ├── Octrooirisico bij OpenSource Software
│   │   ├── OpenSource Gevaar of Kans
│   │   ├── OpenSource Licentieproblematiek
OpenSource_en_Overheid
│   │   ├── Betere Gegevensbeveiliging
│   │   ├── Dit is het Moment
│   │   ├── Geen leveranciersafhankelijkheid meer
│   │   ├── Kies Voor OpenSource
│   │   ├── Kostenbesparing
│   │   ├── Lokale Leveranciers
│   │   ├── Meer ruimte voor Maatwerk
│   │   ├── Verbeteren Samenwerking
│   │   └── Verkleining Risico
│   ├── Affero GPL
│   ├── GNU GPL
│   ├── GNU LGPL
│   ├── Hergebruik Software van de Overheid
│   ├── Logius over OpenSource
│   ├── Motie Oosenbrug 161130
│   ├── Motie Vendrik 021120
│   ├── Opensource
│   ├── Opensource Software
│   ├── OpenSource Software
│   ├── Public Domain Software
│   ├── Sourcecode Software
OpenStandaarden
│   ├── Aanbevolen OpenStandaarden
│   ├── Definitie
│   ├── Definitie OpenStandaarden
│   ├── ForumStandaardisatie
│   ├── Gebruik van
│   ├── Hergebruik Software van de Overheid
│   ├── Internet Beveiliging
│   ├── Logius over Standaarden
│   ├── Motie Oosenbrug 161011
│   ├── Openstandaarden bij Overheden
│   ├── OpenStandaarden
│   ├── Pas Toe Of Leg Uit
│   ├── Standaard voor Websites
│   ├── Verplichte OpenStandaarden
│   ├── Voor- en Nadelen
│   ├── Waarom Openstandaarden
│   └── Wat Zijn Openstandaarden
Overheid_en_ICT
│   ├── Gen. Digitale Infrastructuur
│   ├── ICT Besparing Simpel
│   ├── Overheids Websites
│   ├── Voorschriften NORA
│   └── Websystemen Overheden
Politiek
│   ├── Auteursrecht
│   ├── Burgerrechten Verdedigen
│   ├── Directe Democratie
│   ├── E-democratie
│   ├── Europese Unie
│   ├── Immigratie
│   ├── Merkenrecht
│   ├── Onderwijs
│   ├── Open Overheid
│   ├── Patent Systeem
│   ├── Privacy Burgers
│   ├── Privacy en Censuur op Internet
│   ├── Privacy
│   ├── Sanering overheid
│   ├── Standpunten EU verkiezing 2014
│   ├── Veiligheid en Justitie
│   └── Vertrouwelijke Gegevens
Rechten_en_Plichten
│   ├── 4 tips bescherming privacy
│   ├── Beperkingen auteursrecht
│   ├── Elektronisch Briefgeheim
│   ├── E-mailgedragslijn overheden
│   ├── Geluids Opname Maken
│   ├── Gesprek ambtenaar opnemen
│   ├── Medische rechten en plichten
│   ├── Participatie en Open Overheid
│   ├── Patenten
│   ├── Portretrecht
│   ├── Privacy en Burgerrechten
Veilig_Internet
│   ├── Digivaardig
│   ├── Digiveilig
│   ├── Nepmail Herkennen
│   ├── Nepmail Melden
│   ├── Strategieraad
│   └── Voorzichtig
├── sitemap
├── Waarom deze website
└── Wie ben ik
U bevindt zich in
home
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 24251 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.011 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 19:44:34.