U bevindt zich in
home
Dwarsligger
HoofdstukkenContactOpenDataOpenSourceOpenStandaardenOpen-OverheidVerdrag van Rome (EVRM)Veilig InternetVoorschriften voor WebsitesMijn Vragen en OpmerkingenWet Openbaarheid van Bestuur Pagina's startAuteurswet Artikel 15bWvS Artikel 139bWvS Artikel 139fTransparant en OpenWvS Artikel 139bWvS Artikel 139fColofoonExterne LinkenWetten BestandenTransparant en Open.pdf
Volgens Wikipedia

Definitie volgens Wikipedia:
OpenSource beschrijft de praktijk die in productie en ontwikkeling vrije toegang geeft tot de bronmaterialen (de source) van het eindproduct.
Voordat de term OpenSource algemeen in gebruik werd genomen, was er een breed scala aan uitdrukkingen om het concept te beschrijven.
Het dankt zijn huidige populariteit mede aan het toenemende gebruik van internet, het mogelijk maken van diverse productiemodellen, manieren om communicatie te bedrijven en interactieve gemeenschappen.
De bekendste vorm is OpenSourceSoftware (OSS).

Het OpenBron-model staat het gelijktijdig gebruik van verschillende agenda's en productiebenaderingen toe, in tegenstelling tot meer gecentraliseerde modellen van ontwikkeling, zoals die meestal gebruikt worden door commerciële software-ontwikkelaars.
Samenwerken volgt vaak principes zoals peer-to-peer.
Er is een streven naar grote mate van onafhankelijkheid tussen de leden die samenwerken.
En weinig centrale sturing.
Hierbij komen eindproducten en de daar aan ten grondslag liggende basismaterialen (bijvoorbeeld ontwerpen, beschrijvende documentatie en dergelijke), vrij ter beschikking voor het publieke domein.

Definitie OpenSourceSoftware (OSS)
OpenSourceSoftware is computer-programmatuur waarvan de gebruiker de licentie heeft om naast gebruiker, ook ontwikkelaar te zijn.
Als gevolg hiervan is het vrijgeven van de broncode onderdeel van de licentie.
Dit geeft gebruikers de mogelijkheid om de software te bestuderen, aan te passen, te verbeteren, te verspreiden of verkopen.
De ontwikkeling van OpenSourceSoftware komt vaak tot stand op publiekelijke en gemeenschappelijke wijze, door samenwerking van zowel individuele programmeurs als overheden en bedrijven.
OpenSourceSoftware is tevens de meest prominente ontwikkeling in de OpenSource-beweging.

Bron: Wikipedia op 07 juni 2017.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 190822a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
27271 µsec.
8130 bytes
07 jun 2017
20 mei 2019