U bevindt zich in
home
Dwarsligger

Open en Transparant

Open en transparant in de participatiesamenleving
Inwoners en ondernemers komen steeds meer op een gelijke (of zelfs hogere) informatiepositie dan de overheid.
Disruptieve technologieën zoals Big Data, Cloud en Mobiele systemen zorgen voor nieuwe verhoudingen tussen inwoners, ondernemers en overheid.
Gemeenten benutten de kracht van inwoners, ondernemers wijken en buurten door (digitale) participatie in de democratie, bestuur, beleid en uitvoering.
De Digitale Agenda speelt hierop in via twee lijnen:
 1. Samen innoveren
  Er wordt ingezet op het verbinden van gemeenten om samen innovaties te ontwikkelen.
  Dit doen we onder andere door trendwatching, het verder brengen van gemeentelijke innovaties en opschalen van innovaties.
  Het online platform de Pilotstarter is hierbij een belangrijk middel om samen te werken aan de ideeën om gemeentelijke dienstverlening, bedrijfsvoering of informatievoorziening te verbeteren.
  VNG/KING faciliteert waar nodig.
  Pilots die voor veel of alle gemeenten interessant zijn, worden voorgelegd aan het Gemeentelijk Portfolio-overleg om te bepalen of een pilot opgeschaald kan/moet worden.
 2. Meewerken aan een data-gedreven gemeenschap
  Het benutten van technologieën en methodes, zoals Open Data, Big Data, verklarende en voorspellende analyses, om sturingsinformatie te realiseren.
  De Digitale Agenda biedt gemeenten oriëntatie op dit onderwerp, het onderzoeken van de toegankelijkheid van informatie en het opstellen van randvoorwaarden (waaronder een landelijke architectuur) voor sturingsinformatie.
Bron: King Gemeenten op 26 jan 2017.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 7597 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180106b.
Pagina gemaakt in 0.033 seconden,
Pagina aangepast op 11 January 2018 20:59:41.