U bevindt zich in
home
Dwarsligger

Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties

Digitale reproducties van stukken uit erfgoedcollecties kunnen niet altijd goed toegankelijk worden gemaakt.
Bijvoorbeeld omdat dit de authenticiteit van de reproductie zou beïnvloeden.
Op deze pagina vind je tips om met deze situaties om te gaan.
Daarnaast is beschreven wat verplicht is onder het huidige en toekomstige beleid.

Om welke situaties gaat het?
Bij reproducties van stukken uit erfgoedcollecties kun je denken aan gescande manuscripten, gefotografeerde of gescande schilderijen, enzovoorts.
Het is in de volgende situaties niet mogelijk om zo'n reproductie volledig toegankelijk te maken:
  1. Als de toegankelijkheidseisen onverenigbaar zijn met de bewaring van het stuk of de authenticiteit van de reproductie.
    Bijvoorbeeld als het originele stuk een laag kleurcontrast heeft.
    Dit is niet toegankelijk, maar door het contrast te verhogen tast je de authenticiteit van het origineel aan.
  2. Als geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen ontbreken om de tekst van manuscripten en andere stukken te extraheren en om te zetten naar toegankelijke content.
    In dit geval zou het onevenredig veel tijd en geld kosten om deze stukken handmatig toegankelijk te maken.
Beleid tot 23 september 2018
Uiterlijk 23 september 2018 zal nieuwe wetgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid in werking treden.
Je leest er meer over onder aan deze pagina.
Tot die datum is het verplicht om de standaard voor toegankelijkheid toe te passen op basis van het 'pas toe of leg uit'-regime.
Organisaties mogen gebruikmaken van een 'leg uit' als het toegankelijk maken van reproducties van stukken uit erfgoedcollecties voor een onevenredige last zou zorgen.

Gebruikmaken van een 'leg uit'
Het 'pas toe of leg uit'-regime schrijft voor dat overheidsorganisaties de toegankelijkheidseisen in principe moeten toepassen, maar in bepaalde situaties mogen uitleggen waarom dit (nog) niet (volledig) lukt.
Die uitleg moet opgenomen worden in de toegankelijkheidsverklaring.

Kun je als organisatie niet alle reproducties toegankelijk maken vanwege redenen genoemd in de eerste paragraaf, dan mag je dit in de toegankelijkheidsverklaring uitleggen.

Omgaan met uitdagingen
Organisaties die al hun bezoekers toegang willen geven tot erfgoedcollecties kunnen nadenken hoe zij specifieke stukken toegankelijk maken voor bezoekers met een beperking.
Wellicht kunnen stukken op aanvraag met een medewerker besproken worden, of kan er een samenvatting worden gemaakt van een ontoegankelijk manuscript.

Beleid vanaf 23 september 2018
Uiterlijk 23 september 2018 zal in Nederland nieuwe wetgeving in werking treden die het 'pas toe of leg uit'-regime voor digitale toegankelijkheid vervangt.
Vanaf dat moment geldt de volgende regel: Bron: DigiToegankelijk op 12 december 2017.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 9426 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180106b.
Pagina gemaakt in 0.027 seconden,
Pagina aangepast op 11 January 2018 20:59:42.