U bevindt zich in
home
Dwarsligger
startBesturingssystemen Beveiliging en Voorschriften Bronnen en Linken De Toekomst Digitale Toegankelijkheid GDI Wet Digitale Overheid Hackers en Hacken Onze Standpunten OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheid Rechten en Plichten Veilig Internet Wat is Linux plaatjes Copyright LinkenWaarom deze websiteWie ben iktree

Van derden afkomstige inhoud

Sommige overheidsorganisaties publiceren inhoud die door een derde partij of door bezoekers wordt aangeleverd.
Zij zijn niet altijd gemachtigd of in staat om deze inhoud toegankelijk te maken.
Op deze pagina vind je tips om met inhoud van derden om te gaan.
Daarnaast is beschreven wat verplicht is onder het huidige en toekomstige beleid.

Om welke inhoud gaat het?
Onder van derden afkomstige inhoud wordt alle inhoud verstaan die niet door de publicerende partij zelf is gecreëerd.
Het kan bijvoorbeeld om aangeleverde PDF-bestanden gaan, maar ook om complete applicaties die worden ingesloten op het digitale kanaal en die inhoud van een derde partij tonen.
Ook inhoud die door bezoekers van de site wordt geplaatst (user generated content) valt eronder.

Beleid tot 23 september 2018
Uiterlijk 23 september 2018 zal nieuwe wetgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid in werking treden.
Je leest er meer over onder aan deze pagina.
Tot die datum is het verplicht om de standaard voor toegankelijkheid toe te passen op basis van het 'pas toe of leg uit'-regime.
Deze verplichting geldt ook voor inhoud van derden.
In situaties waarbij de overheidsorganisatie de inhoud niet kan of mag aanpassen geldt een uitzondering.
De organisatie moet in die gevallen voorzien in een alternatief.

Gebruikmaken van een 'leg uit'
Het 'pas toe of leg uit'-regime schrijft voor dat overheidsorganisaties de toegankelijkheidseisen in principe moeten toepassen, maar in bepaalde situaties mogen uitleggen waarom dit (nog) niet (volledig) lukt.
Die uitleg moet opgenomen worden in de toegankelijkheidsverklaring.

Het is in drie situaties toegestaan om inhoud van derden niet (direct) toegankelijk te maken:
 1. Niet gemachtigd: Sommige inhoud moet worden gepubliceerd zonder aanpassing.
  Hier kan een wettelijke regeling, internationale afspraak, rechterlijke uitspraak of een politieke verplichting aan ten grondslag liggen.
  Voor deze typen inhoud mag een 'leg uit' worden gebruikt.
  Vaak is het wel goed mogelijk om een toegankelijk tekst-alternatief aan te bieden.
  Is ook dat niet mogelijk, dan moet worden aangegeven via welk alternatief kanaal de informatie beschikbaar wordt gesteld.
 2. Tijdelijk niet voldoen aan de verplichting vanwege lopende afspraken: Het is toegestaan om aan te geven dat door derden aangeleverde inhoud nog niet voldoet vanwege lopende afspraken en contracten met de leverancier van de inhoud.
  Als je deze reden noemt, dan moet je aangeven vanaf welk moment de aanleverende partij de inhoud toegankelijk zal gaan aanleveren.
 3. User generated content: Reacties en bijdragen van bezoekers van een website of app vallen buiten de verantwoordelijkheid van overheids­organisaties.
Omgaan met uitdagingen
Natuurlijk wil je als overheidsorganisatie dat de inhoud op jouw digitale kanalen zo toegankelijk mogelijk is.
Ook als die van andere partijen komt.
Als je invloed hebt op de wijze waarop leveranciers inhoud aanleveren, dan ben je zelfs verplicht om hiervoor te zorgen, door bijvoorbeeld nieuwe afspraken te maken.

Met de volgende tips zorg je dat inhoud van derden zo toegankelijk mogelijk wordt aangeboden: Beleid vanaf 23 september 2018
Uiterlijk 23 september 2018 zal in Nederland nieuwe wetgeving in werking treden die het 'pas toe of leg uit'-regime voor digitale toegankelijkheid vervangt.
Vanaf dat moment geldt de volgende regel: Bron: DigiToegankelijk op 12 december 2017.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 10236 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.023 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:56:58.