U bevindt zich in
home
Dwarsligger

Externe Linken

Digitale Overheid

Digitale overheid
De samenleving verandert in hoog tempo, en de manier waarop burgers en overheden met elkaar communiceren verandert mee.
Digitale communicatie heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen.
Het traditionele verkeer per papieren post is op zijn retour.
Digitale communicatie gaat vaak sneller, is gemakkelijker en goedkoper dan communicatie via papier.
De samenleving heeft zich de laatste jaren ontwikkeld van een e-samenleving, waarin de nadruk lag op technologische mogelijkheden, naar een i-samenleving, waarin informatiestromen van steeds groter belang zijn.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het bevorderen van een transparante overheid die de digitale mogelijkheden inzet voor betere dienstverlening en gegevensuitwisseling, en een overheid die burgers centraal stelt in de informatiestromen.
Een opstelling van de overheid die de effectiviteit en efficiency van overheidshandelen niet in de weg staat, maar deze juist versterkt.

Digitaal 2017
In het regeerakkoordvan het kabinet Rutte II wasde doelstelling opgenomen dat de dienstverlening door de overheid beter moet.
Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal afhandelen.
In de visiebrief digitale overheid 2017 (pdf) zet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uiteen hoe deze doelstelling voor burgers wordt aangepakt.

Doelen van dit programma zijn:
Het programma Digitaal 2017 kent de volgende pijlers:
Bron: Kennis Openbaar BestuurValid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 15880 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180117a.
Pagina gemaakt in 0.008 seconden,
Pagina aangepast op 24 January 2018 14:31:48.
Tux