U bevindt zich in
home
Dwarsligger
startBesturingssystemen Beveiliging en Voorschriften Bronnen en Linken De Toekomst Digitale Toegankelijkheid GDI Wet Digitale Overheid Hackers en Hacken Onze Standpunten OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheid Rechten en Plichten Veilig Internet Wat is Linux plaatjes Copyright LinkenWaarom deze websiteWie ben iktree

GDI Artikel 2

Gepubliceerd op 21 september 2017

Artikel 2 voorontwerp wetsvoorstel GDI: een grondslag om het gebruik van OpenStandaarden wettelijk te verplichten
Op 22 december 2016 is het voorontwerp van het wetsvoorstel generieke digitale infrastructuur (GDI) gepubliceerd om burgers, bedrijven en (semi)overheden te informeren en de mogelijkheid te bieden om op de inhoud te reageren.

De ontwerpwet GDI is tot 31 maart 2017 in consultatie geweest en heeft vele reacties opgeleverd.
Het op grond van de Wet GDI kunnen verplichten tot het gebruik van standaarden wordt over het algemeen toegejuicht.
In enkele reacties wordt verzocht om de gehele ‘pas toe of leg uit’-lijst wettelijk te verplichten en een sanctiebepaling op te nemen.
Over het algemeen vragen overheidorganisaties om maatwerk en aandacht voor de implementatiekosten.
In dat licht wordt verzocht uitvoeringstesten te laten uitvoeren op de concept-lagere regelgeving.
De voorbereiding van de lagere regelgeving, die de toepassing van bepaalde standaarden zal verplichten, wordt voortgezet.

Maatwerk wordt toegepast door per te verplichten standaard een passend organisatorisch- en functioneel toepassingsgebied vast te stellen in lagere regelgeving.
Wanneer de desbetreffende concept-algemene maatregel van bestuur gereed is, zal deze ter consultatie gepubliceerd worden.
Met behulp van de reacties wordt vervolgens in de algemene maatregel van bestuur bepaald voor welke organisaties – en in welke situaties de toepassing van de betreffende standaard verplicht is.

bron: Forum Standaardisatie op 09 januari 2018

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 6443 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.01 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:56:58.