U bevindt zich in
home
Dwarsligger
startBesturingssystemen Beveiliging en Voorschriften Bronnen en Linken De Toekomst Digitale Toegankelijkheid GDI Wet Digitale Overheid Hackers en Hacken Onze Standpunten OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheid Rechten en Plichten Veilig Internet Wat is Linux plaatjes Copyright LinkenWaarom deze websiteWie ben iktree

GDI volgens Wikipedia

Generieke digitale infrastructuur
De generieke digitale infrastructuur (GDI) bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door overheden, publieke organisaties en in een aantal gevallen ook private partijen.
De GDI bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten.
Hierdoor is het mogelijk om primaire processen doelmatig in te richten en te blijven ontwikkelen.
De GDI wordt geborgd in de (concept) wet generieke digitale infrastructuur en geeft invulling aan het kabinetsvoornemen tot een digitaal werkende (semi)overheid.
Dit wetsvoorstel verplicht als zodanig niet tot digitale dienstverlening.
De doelstelling van de (concept) wet zijn: Dit gebeurt bijvoorbeeld d.m.v. het verplichten van de veiligheidsstandaarden TLS 1.2, DNSSEC, DKIM, SPF, Digikoppeling 2.0 en aan te sluiten op eID bij algemene maatregel van bestuur.
De GDI vormt een dynamisch geheel dat in de toekomst – op basis van technologische ontwikkelingen of nieuwe inzichten – gewijzigd kan worden door het toevoegen van nieuwe generieke voorzieningen (of functionaliteiten van een voorziening) of door het uitfaseren van bestaande generieke voorzieningen.
De voorzieningen in de huidige GDI zijn ondergebracht in vier clusters.
Elk cluster heeft een eigen functie: digitale identificatie en authenticatie (bv. eHerkenning en DigiD); gegevens (basisregistraties en de bijbehorende stelselvoorzieningen); interconnectiviteit (bv. netwerken en koppelstandaarden); en dienstverlening (bv. het digitaal ondernemersplein en de berichtenbox).
De GDI vormt uiteindelijk geen op zichzelf staand geheel en maakt deel uit van een meer omvattende digitale nationale, Europese en zelfs deels mondiale infrastructuur, bestaande uit een ecosysteem van technologieën, protocollen, hardware, software en content.
De Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid stelt dat "De digitale basisinfrastructuur (Generieke Digitale Infrastructuur, GDI) wordt bestempeld tot vitale infrastructuur voor Nederland."

Voorzieningen
Omdat de transformatie naar een digitale dienstverlening alle organisaties op verschillende manieren raakt, wordt de GDI als een serie losse componenten aangeboden.

Overzicht van de generieke digitale infrastructuur (GDI)
Identificatie & Authenticatie: Dienstverlening:
Het Stelsel van Basisregistraties.
Interconnectiviteit: Bron: Wikipedia op 11 november 2017.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 15045 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.036 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:56:58.