U bevindt zich in
home
Dwarsligger
startBesturingssystemen Beveiliging en Voorschriften Bronnen en Linken De Toekomst Digitale Toegankelijkheid GDI Wet Digitale Overheid Hackers en Hacken Onze Standpunten OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheid Rechten en Plichten Veilig Internet Wat is Linux plaatjes Copyright LinkenWaarom deze websiteWie ben iktree

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)


Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) bestaat uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties hun primaire processen gaan inrichten.
Omdat de transformatie naar een digitale dienstverlening organisaties op verschillende manieren raakt, wordt de GDI als een serie losse componenten aangeboden.
De GDI valt voor een groot deel onder de Wet digitale overheid.

Belang van deze ontwikkeling
Digitale ontwikkelingen bepalen een groot deel van de inrichting van onze samenleving.
De Generieke Digitale Infrastructuur regelt het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid.

De GDI draagt bij aan de realisatie van een goed werkende en samenhangende digitale overheid die burgers en bedrijven verwachten:
uitvoeringsprocessen zijn op elkaar afgestemd, informatie is makkelijk vindbaar en transacties zijn eenvoudig uitvoerbaar.
Door slim te digitaliseren en gebruik te maken van generieke voorzieningen wordt de dienstverlening veranderd en beter georganiseerd, waardoor het geheel efficiënter wordt.
Versnippering van een goed functionerende overheid wordt voorkomen door het gebruik van generieke digitale voorzieningen te bevorderen.
Verder waarborgt de wet de vindbaarheid, begrijpelijkheid en herkenbaarheid van digitale dienstverlening.

De gemeente Den Haag scoort met digitale dienstverlening voor het derde jaar op rij het hoogst van alle gemeenten.
“Maar deze erkenning is natuurlijk geen reden voor ons om achterover te leunen”, reageert verantwoordelijk wethouder Baldewsingh.
“We blijven goed luisteren naar de burger en ondernemer.
Hen betrekken bij de verbetering van onze processen, van aanvraag tot aflevering van een product.”


De GDI bestaat uit producten, standaarden en voorzieningen verdeeld over vier thema's.
Deze dragen alle vier bij aan een ander aspect van digitale dienstverlening:
Cluster
Middel en status
Advies aan gemeenten
Identificatie &
Idensys - in ontwikkeling
Volg ontwikkelingen en adviezen
Authenticatie
eHerkenning - in gebruik
Implementeren voor aanbieden digitale diensten

DigiD - klaar voor implementatie
Implementeren voor aanbieden digitale diensten

eIDAS - in ontwikkeling
Volg ontwikkelingen en adviezen

IDIN - in ontwikkeling
nog niet relevant voor gemeenten
Gegevens:
Digikoppeling - klaar voor implementatie
Implementeren voor aanbieden digitale diensten
Stelselvoorzieningen
Digimelding - klaar voor implementatie
Portal gebruiken voor terugmelden op HR, BAG en BRP


Webservices: beproeving wordt opgestart, wachten op uitkomst

Digilevering - in ontwikkeling
op HR: volg ontwikkelingen en adviezen


Op BRP: volg ontwikkelingen en adviezen


op LV WOZ: volg ontwikkelingen en adviezen


op BRK: volg ontwikkelingen en adviezen

Stelselcatalogus - in gebruik
Gebruiken voor eigen informatiemodellen

BSN Beheervoorziening - in gebruik
Verplicht gebruik voor gemeenten
Gegevens:
BRP - gestopt
Zie nieuwsbericht VNG
Basisregistraties
Handelsregister - in gebruik
Gebruiken en bij gerede twijfel terugmelden

BAG - in gebruik
Gebruiken en bij gerede twijfel terugmelden

BRT - in gebruik
Gebruiken en bij gerede twijfel terugmelden

BRK - in gebruik
Gebruiken en bij gerede twijfel terugmelden

BRV - in gebruik
Gebruiken en bij gerede twijfel terugmelden

BLAU - klaar voor implementatie
Niet relevant voor gemeenten

BRI - in gebruik
Gebruiken en bij gerede twijfel terugmelden

(LV) WOZ - in gebruik
Aansluiten en gebruiken

BGT - klaar voor implementatie
Volg ontwikkelingen en participeer in projecten

BRO - in ontwikkeling
Volg ontwikkelingen en adviezen
Dienstverlening:
Overheid.nl - klaar voor implementatie
Gemeentelijke content via dit platform ontsluiten
Websites
Antwoord voor Bedrijven - in ontwikkeling
Volg ontwikkelingen en adviezen

Ondernemersplein - in ontwikkeling
Volg ontwikkelingen en adviezen

Samenwerkende Catalogi - klaar voor implementatie
Gebruik beschikbare generieke teksten
Dienstverlening
MijnOverheid - in gebruik
nvt voor gemeenten
Portals
Berichtenbox Burger - in gebruik
Gebruiken voor poststromen

Berichtenbox Bedrijven - in gebruik
Gebruiken / implementeren

Ondernemingsdossier - gestopt
Gestopt
Dienstverlening:
St. Business Reporting
Gebruiken voor zaken met bedrijven
Gest.Berichtenverkeer
eFactureren - in gebruik
Aansluiten en voorbereiden interne verwerking.
Verplicht vanaf november 2018
Interconnectiviteit
Diginetwerk - klaar voor implementatie
Verplicht bij uitwisselen persoonsgegevens

DigiPoort - klaar voor implementatie
Gebruik is vrije keus - voor gemeenten niet nodig

PKI Overheid - klaar voor implementatie
Gebruik in overeenstemming met de BIG

Standaarden PTOLU-lijst - in gebruik
Gemeenten conformeren aan standaard PTOLU-lijst

NORA - in gebruik (basisniveau)
Gemeenten werken conform NORA en GEMMA
GGI
GGI-Netwerk - In ontwikkeling
Deelnemen aan GGI-netwerk

54 ondersteuningsmiddelen die raken aan deze ontwikkeling
IPv6 bij gemeenten
Het huidige systeem van internetadressen (IPv4-adressen) raakt snel op, terwijl met de opkomst van het Internet of Things juist steeds meer adressen nodig zijn.
Om in de toekomst te communiceren met andere systemen, moeten gemeenten nieuwe internetadressen (IPv6) invoeren.
Gewijzigd: 27 december 2017 product Zelfverplichtend
Fase 1: In ontwikkeling

Ruimtelijke Kijk op het Sociaal Domein
Het doel van de pilot voorafgaand aan de verkenning was te onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, ruimtelijke informatie voor gemeenten van nut is.
De achterliggende gedachte is innovatie van het sociaal domein.
Gewijzigd: 29 december 2017 verkenning Zelfverplichtend

Monitor Doelgerichte Digitalisering
De Monitor Doelgerichte Digitalisering (MDD) geeft inzicht in de ‘digitale volwassenheid’ van een gemeente.
Op basis van die informatie geeft de MDD tips en adviezen hoe gemeenten hun digitale ambities kunnen realiseren.
Gewijzigd: 8 januari 2018 instrument

MijnOverheid Berichtenbox
MijnOverheid Berichtenbox (MOBB) is een persoonlijke, beveiligde postbus op Mijnoverheid.nl voor alle elektronische berichten van de overheid aan individuele burgers.
Gewijzigd: 8 januari 2018 product Zelfverplichtend
Fase 2: Klaar voor implementatie

Govroam voor gemeenten
Govroam staat voor government roaming.
Deze dienst geeft werknemers in de publieke sector, waaronder gemeenten, makkelijk en probleemloos toegang tot gemeentelijke wifi-netwerken.
Gewijzigd: 4 januari 2018 product Zelfverplichtend
Fase 2: Klaar voor implementatie

E-factureren
In het gemeentelijk betalingsverkeer is elektronisch bankieren nog geen gemeengoed.
Ondernemers sturen een factuur die gemeenten vervolgens handmatig verwerken.
E-factureren is een manier om dit proces te optimaliseren en kosten te besparen.
Gewijzigd: 28 december 2017 product Op basis van wet
Fase 2: Klaar voor implementatie

Samenwerkingsverbanden en de GDI
Gemeenten werken steeds vaker samen op veel verschillende vlakken.
In deze samenwerkingsverbanden worden voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) gebruikt.
Dit project gaat specifiek in op de knelpunten voor samenwerkingsverbanden bij het gebruik van de GDI Gewijzigd: 4 januari 2018 verkenning Zelfverplichtend

Innovatieve gebruikstoepassingen BGT
Deze verkenning heeft als doel het in een vroegtijdig stadium onderkennen en benutten van de beschikbaarheid en gebruikspotentie van de BGT en andere locatiegebonden gegevens.
Gewijzigd: 27 december 2017 verkenning Zelfverplichtend

Pilot Veiligheidsinformatieknooppunt
Breda heeft een visie op intelligence voor een veiligheidsinformatieknooppunt ontwikkeld (VIK), dat de eigen wettelijke taken ondersteunt op het gebied van onder andere Toezicht, Handhaving en Naleving.
Gewijzigd: 19 oktober 2017 verkenning Zelfverplichtend

Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening
De overheid biedt steeds meer dienstverlening digitaal aan en niet iedere inwoner kan in deze beweging even gemakkelijk mee.
Het stimuleren en ondersteunen van inwoners bij deze digitaliseringsslag is voor alle overheden waardevol en vraagt om een gezamenlijke inspanning.
In de vorm van pilots wordt uitgezocht welke ondersteuning noodzakelijk en gewenst is.
Gewijzigd: 16 oktober 2017 product Zelfverplichtend
Fase 1: In ontwikkeling

Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)
Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt aangeraden om de GIBIT op te nemen in hun inkoopbeleid en deze te gebruiken voor alle inkoop van producten en/of diensten op het gebied van ICT.
Gewijzigd: 9 januari 2018 instrument

Gebruik BGT bij openbare ruimte
Het beheren van de openbare ruimte (BOR) en het opstellen van ontwerpen daarvoor zijn gemeentelijke processen waarbinnen het gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een grote rol speelt.
Het is daarom belangrijk dat de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT zo optimaal mogelijk wordt ingericht.
Gewijzigd: 27 december 2017 product Zelfverplichtend
Fase 2: Klaar voor implementatie

Digimelding
Basisregistraties vormen het fundament van de gegevenshuishouding van de overheid.
Daarom is het van cruciaal belang dat de kwaliteit van de gegevens in die basisregistraties goed is.
Onderdeel van de kwaliteitszorg is dat afnemers bij gerede twijfel over de juistheid van gegevens, zaken terugmelden aan de bronhouders.
Gewijzigd: 5 januari 2018 product Op basis van wet
Fase 2: Klaar voor implementatie

eIDAS
De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie uiterlijk in september 2018 eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen.
Gewijzigd: 28 november 2017 product Op basis van wet
Fase 2: Klaar voor implementatie

Standaarden 'pas toe of leg uit'-lijst
De overheid stimuleert het gebruik van OpenStandaarden in ICT, waarin afspraken zijn gemaakt over de manier om gegevens uit te wisselen.
De standaarden van de ‘pas toe of leg uit’-lijst maken uitwisseling van gegevens tussen organisaties in de publieke sector eenvoudiger en gemakkelijker.
Gewijzigd: 4 september 2017 instrument

Digilevering Handelsregister
Het werken met gebeurtenisberichten staat nog in de kinderschoenen.
Onder meer via de pilot Gebeurtenisberichten uit het Handelsregister willen we kijken welke waarde gebeurtenisberichten hebben.
Gewijzigd: 5 januari 2018 product Zelfverplichtend
Fase 1: In ontwikkeling

Idensys
Idensys verbetert de dienstverlening aan inwoners en ondernemers door het mogelijk te maken dat zij beter, sneller en veiliger online zaken kunnen doen met overheid en bedrijfsleven.
Gewijzigd: 21 november 2017 product Op basis van wet
Fase 1: In ontwikkeling

Procesverbetering aanvraag rijbewijzen
Het pilotproject Procesverbetering rijbewijzen digitaliseert de aanvraag voor vernieuwing van rijbewijzen.
Hierdoor hoeft een klant niet meer naar het loket maar vraagt het nieuwe rijbewijs digitaal aan en krijgt het vervolgens thuis gestuurd.
Gewijzigd: 27 december 2017 product Zelfverplichtend
Fase 1: In ontwikkeling

Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)
De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) is bedoeld als richtinggevend en sturend instrument.
Het bevat kaders en bestaande afspraken voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid.
Het realiseren van voorzieningen binnen die kaders en afspraken zorgt ervoor dat ze goed samenwerken met andere voorzieningen en dat optimaal hergebruik gemaakt wordt van bestaande oplossingen.
Gewijzigd: 18 oktober 2017 instrument Op basis van wet

Stelselcatalogus
De (online) Stelselcatalogus geeft inzicht in welke gegevens het Stelsel van Basisregistraties bevat, wat ze betekenen en hoe ze met elkaar verbonden zijn.
Gewijzigd: 14 augustus 2017 instrument Zelfverplichtend

Standard Business Reporting (SBR)
Bedrijven in Nederland leveren jaarlijks miljoenen (verplichte) rapportages aan verschillende partijen, waaronder banken en overheden.
Dat kost tijd, geld en energie.
Het eenmalig inrichten van de bedrijfsadministratie volgens Standard Business Reporting (SBR) zorgt voor efficiënt hergebruik van gegevens.
Met SBR, de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages, wordt rapporteren beter, sneller en eenvoudiger.
Gewijzigd: 9 oktober 2017 instrument Op basis van wet

PKIoverheid-certificaat
Een digitaal certificaat van PKIoverheid waarborgt de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via e-mail en websites op basis van Nederlandse wetgeving.
Gewijzigd: 19 oktober 2017 instrument Op basis van wet

Overheid.nl
Overheid.nl biedt inwoners en ondernemers snel inzicht in het totaaloverzicht aan producten en diensten vanuit de overheid en op de achterliggende wet- en regelgeving.
Gewijzigd: 19 oktober 2017 instrument Zelfverplichtend

Samenwerkende Catalogi
Het doel achter de Samenwerkende Catalogi is om informatie over producten en diensten te standaardiseren zodat deze eenvoudig kan worden uitgewisseld en door alle overheden (eenduidig en samenhangend) kan worden gebruikt.
Gewijzigd: 29 december 2017 instrument Op basis van wet

Beheervoorziening Burgerservicenummer (BV BSN)
Eén Beheervoorziening burgerservicenummer (BV BSN) die alle voorzieningen die zorgen voor het genereren, distribueren, beheren en raadplegen van het BSN omvat.
Via de BV BSN zijn ook de originele registraties, die vaak zogenoemde identificerende gegevens bevatten, raadpleegbaar.
Gewijzigd: 12 oktober 2017 product Op basis van wet
Fase 3: In gebruik

Berichtenbox voor bedrijven
De Berichtenbox voor bedrijven zorgt voor veilige en snelle uitwisseling van informatie tussen de overheid en ondernemers én tussen overheden onderling.
Gewijzigd: 12 oktober 2017 product Op basis van wet
Fase 3: In gebruik

Basisregistratie Voertuigen (BRV)
De BRV zorgt voor een nog hogere kwaliteit en betere kwaliteitsbewaking van gegevens van voertuigen en van eigenaren/houders.
Gewijzigd: 12 oktober 2017 product Op basis van wet
Fase 3: In gebruik

Basisregistratie Topografie (BRT)
Basisiregistratie Topografie draait om het door middel van OpenData beschikbaar maken van digitale topografische bestanden op verschillende niveaus.
Gewijzigd: 12 oktober 2017 product Op basis van wet
Fase 3: In gebruik

Basisregistratie Personen (BRP)
Dankzij de BRP verbetert de kwaliteit van de gegevens en is de informatie direct beschikbaar.
Ook wordt het voor inwoners mogelijk om in een andere gemeente dan de woongemeente een uittreksel uit de basisregistratie aan te vragen.
Gewijzigd: 9 januari 2018 product Op basis van wet
Fase 3: In gebruik

Basisregistratie Ondergrond (BRO)
De BRO maakt het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens via een digitaal loket op te vragen en aan te leveren.
Gewijzigd: 10 oktober 2017 product Op basis van wet
Fase 1: In ontwikkeling

Basisregistratie Kadaster (BRK)
Inzicht in de actuele vastgoedinformatie met betrekking tot percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten en leidingnetwerken.
Daarnaast biedt BRK overzicht door kadastrale kaarten met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten.
Gewijzigd: 10 oktober 2017 product Op basis van wet
Fase 3: In gebruik

Basisregistratie Inkomen (BRI)
Door middel van de Basisregistratie Inkomen stelt overheidsorganisaties in staat sneller toeslagen, subsidies of uitkeringen bepalen en toe te kennen.
Gewijzigd: 5 januari 2018 product Op basis van wet
Fase 3: In gebruik

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
Het eenduidig vastleggen van alle fysieke objecten, zoals gebouwen, wegen, water en groen in een gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland, die door alle overheden gebruikt wordt.
Gewijzigd: 9 januari 2018 product Op basis van wet
Fase 2: Klaar voor implementatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
De BAG stelt organisaties in staat om op eenvoudige wijze gebruik te maken van digitale basisgegevens over alle officiële adressen en alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen in Nederland.
Gewijzigd: 12 oktober 2017 product Op basis van wet
Fase 3: In gebruik

Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) maakt het mogelijk dat de in de WOZ-beschikking vastgestelde WOZ-waarde door alle overheidsorganisaties, die daarvoor een wettelijke regeling hebben, gebruikt kan worden.
Gewijzigd: 12 oktober 2017 product Op basis van wet
Fase 3: In gebruik

eHerkenning
Ondernemers en bedrijven regelen met behulp van eHerkenning veilig online zaken met (overheids)organisaties.
Gewijzigd: 18 september 2017 product Op basis van wet
Fase 2: Klaar voor implementatie

Ondernemersplein
Het Ondernemersplein zorgt ervoor dat ondernemers niet onnodig veel tijd kwijt zijn met het zoeken naar voor hun relevante informatie.
Gewijzigd: 19 oktober 2017 product Op basis van wet
Fase 3: In gebruik

Diginetwerk
Diginetwerk verzorgt veilige gegevensuitwisseling tussen (besloten netwerken van) overheidsorganisaties.
Gewijzigd: 16 oktober 2017 product Zelfverplichtend
Fase 2: Klaar voor implementatie

Digikoppeling
Het toepassen van Digikoppeling maakt gegevensuitwisseling tussen overheden onderling en tussen overheden en organisaties met een publieke taak, mogelijk.
Gewijzigd: 12 oktober 2017 product Op basis van wet
Fase 2: Klaar voor implementatie

DigiD
Met DigiD identificeren burgers zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.
Gewijzigd: 27 december 2017 product Op basis van wet
Fase 3: In gebruik

DigiD Machtigen
DigiD Machtigen maakt het voor gebruikers mogelijk om zich door iemand te laten helpen bij het digitaal regelen van zaken met de overheid, zonder dat zij hiervoor hun DigiD-inloggegevens hoeven te delen.
Gewijzigd: 12 oktober 2017 product Op basis van wet
Fase 2: Klaar voor implementatie

Juridische Routekaart
Het is voor gemeenten zaak om nu aan de slag te gaan met juridische uitdagingen die voortkomen uit de Omgevingswet: kennis vergaren, meedenken, vaardigheden opdoen en de organisatie voorbereiden op wat komen gaat.
De Juridische Routekaart ondersteunt hierin.
Gewijzigd: 17 oktober 2017 instrument Gemeentelijke doelstelling

14+ netnummer
Het 14+netnummer stelt inwoners in staat sneller en gemakkelijker hun gemeente te bereiken, waarmee het bijdraagt aan de verbetering van de (telefonische) dienstverlening.
Gewijzigd: 4 januari 2018 product Zelfverplichtend
Fase 3: In gebruik

Gebruik BGT bij uitvoering Omgevingswet
De verkenning houdt zich bezig met de vraag in hoeverre de BGT bij kan dragen aan het efficiënter inrichten van gemeentelijke Omgevingswetprocessen.
Gewijzigd: 21 december 2017 verkenning Gemeentelijke doelstelling

stUF testplatform
Het StUF Testplatform laat ICT-softwareleveranciers op de gemeentelijke markt in een vroegtijdig stadium zien of de door hen ontwikkelde applicaties voldoen aan afgesproken standaarden.
Gewijzigd: 27 december 2017 instrument Zelfverplichtend

Praktijkbeproeving OpenData Standaarden
Het samen met gemeenten ontwerpen van een blauwdruk voor het creëren van gestandaardiseerde OpenDatasets voor gemeenten.
Gewijzigd: 27 december 2017 verkenning Zelfverplichtend

E-WOZ (voormelding WOZ)
e-WOZ (Waardering Onroerende Zaken) maakt voor inwoners transparant waar de WOZ-beschikking op gebaseerd is en biedt burgers de mogelijkheid een melding te doen voordat de beschikking is verzonden.
Door correcties vroegtijdig door te voeren gaat de kwaliteit van WOZ-administratie omhoog.
Gewijzigd: 28 december 2017 product Gemeentelijke doelstelling
Fase 3: In gebruik

Inrichten terugmeldproces
Door het structureel inbedden van terugmelden in werkprocessen de gegevenskwaliteit verhogen en gemeenten helpen om te voldoen aan de wettelijke terugmeldplicht.
Gewijzigd: 8 januari 2018 verkenning Op basis van wet

Standaardiseren begrijpelijke webteksten
Verkennen of gemeenten gezamenlijk de gemeentelijke productnamenlijst willen actualiseren, generieke productteksten ontwikkelen in een landelijke redactieraad en doorontwikkelen van landelijke standaarden.
Gewijzigd: 8 januari 2018 product Op basis van wet
Fase 1: In ontwikkeling

Checklist Informatievoorziening Omgevingswet
Het invullen van de checklist geeft een gemeente inzicht in welke stappen ze reeds heeft gezet en welke acties ze nog kan uitvoeren in voorbereiding op de Omgevingswet.
Gewijzigd: 28 december 2017 instrument Op basis van wet

Visie Data-ecosysteem voor gemeenten
Een Data-ecosysteem legt alle afspraken over begrippen en betekenissen van data vast.
Deze afspraken dragen bij aan betere en modernere beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en handhaving.
Gewijzigd: 27 december 2017 verkenning Op basis van wet

Meetups Datagedreven Gemeente
Kennisuitwisseling tussen en samenbrengen van gemeenten die bezig (willen) zijn met datagedreven werken: met thema’s als technische toepassingen, organisatorische vraagstukken en multidisciplinair werken.
Gewijzigd: 8 januari 2018 instrument Op basis van wet

Gemeentelijk Data-ecosysteem
Gemeenten zijn onderdeel van dit Data-ecosysteem.
Het doel is om de kennis over experimenten met digitalisering te delen.
Of het nu om beleidsontwikkeling, uitvoering of handhaving gaat.
Gewijzigd: 9 januari 2018 verkenning Zelfverplichtend

Kennisbank Zaakgericht Werken
De kennisbank wil kennisdeling rondom Zaakgericht Werken tussen gemeenten bevorderen.
Gewijzigd: 8 januari 2018 instrument Op basis van wet


Bron: Digitale Agenda 2020 op 11 januari 2018.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 70788 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.866 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:56:58.