U bevindt zich in
home
Dwarsligger
startBesturingssystemen Beveiliging en Voorschriften Bronnen en Linken De Toekomst Digitale Toegankelijkheid GDI Wet Digitale Overheid Hackers en Hacken Onze Standpunten OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheid Rechten en Plichten Veilig Internet Wat is Linux plaatjes Copyright LinkenWaarom deze websiteWie ben iktree

Wetgeving GDI

Wetgeving
Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden – in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Veiligheid en Justitie – een aantal wetsvoorstellen voorbereid in verband met de afspraak in het regeerakkoord dat burgers en ondernemers uiterlijk in 2017 zaken die zij met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen (Digitaal 2017).
Hieronder worden deze voorstellen genoemd en wordt het doel aangegeven.

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht
Doel: Bij deze wijziging van de Awb wordt geregeld dat burgers en bedrijven ‘berichten’ altijd elektronisch naar een bestuursorgaan kunnen verzenden.
Op dit moment bepaalt een bestuursorgaan of het al dan niet elektronisch bereikbaar is voor aanvragen e.d.
Relatie met Digitaal 2017: Burgers en bedrijven krijgen hiermee het recht op elektronisch zakendoen.
Zo wordt de essentie van Digitaal 2017 geregeld.

Wijziging van de Bekendmakingswet
Doel: Het digitaal toegankelijk maken van kennisgevingen en bekendmakingen van de overheid voor burgers en bedrijven.
Overheden publiceren alle kennisgevingen en bekendmakingen afhankelijk van het bestuursorgaan en de doelgroep in de Staatscourant, het gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad of blad van een gemeenschappelijke regeling.
Deze publicaties zijn via verplicht gebruik van de GVOP (Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties) op één weblocatie te raadplegen.
Relatie met Digitaal 2017: Als burgers en bedrijven in 2017 zaken die zij met de overheid deden, digitaal konden afhandelen moeten burgers en bedrijven alle relevante overheidsinformatie digitaal kunnen raadplegen.

Wet Generieke Digitale Infrastructuur
Doel: In de Wet GDI wordt de generieke digitale infrastructuur vastgelegd die essentieel is voor de digitale dienstverlening van de overheid.
In de eerste tranche wordt het gebruik van standaarden en OpenStandaarden geregeld en wordt het gebruik van elektronische authenticatiemiddelen door publieke organisaties verplicht gesteld.
Burgers en bedrijven moeten zich op een hoog betrouwbaarheidsniveau kunnen identificeren in hun digitaal contact met de overheid.
Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven vanaf 2019 zaken kunnen doen met de overheid en in de zorg met een inlogmethode naar keuze.
Nu kunt u inloggen met DigiD.
Straks kunnen mensen kiezen uit andere inlogmethoden.
Denk aan inloggen via uw bank (www.idin.nl) of met Idensys (www.idensys.nl).
DigiD wordt verbeterd.
DigiD gaat in 2017 de identiteit van gebruikers extra goed controleren.
Dit kan door eenmalig de chip van een identiteitsbewijs uit te lezen.
In 2018 komen er rijbewijzen en identiteitsbewijzen met een nieuwe chip.
Meer informatie over de nieuwe manieren van inloggen is te vinden op de website van de Rijksoverheid.
Relatie met Digitaal 2017: Bij een toename van het digitaal verkeer als gevolg van Digitaal 2017 dient de veiligheid en interoperabiliteit wettelijk geborgd en beter beveiligd te worden.
Om verder alle zaken met de overheid digitaal te kunnen afhandelen zijn authenticatiemiddelen nodig met een hoog betrouwbaarheidsniveau, waarmee burgers en bedrijven zich digitaal kunnen identificeren en ook digitaal geautoriseerd kunnen worden, bijvoorbeeld als gemachtigde.

Bron: Digitale Overheid op 09 januari 2018.


Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 8580 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.078 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:56:58.