U bevindt zich in
home
Dwarsligger
startBesturingssystemen Beveiliging en Voorschriften Bronnen en Linken De Toekomst Digitale Toegankelijkheid GDI Wet Digitale Overheid Hackers en Hacken Onze Standpunten OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheid Rechten en Plichten Veilig Internet Wat is Linux plaatjes Copyright LinkenWaarom deze websiteWie ben iktree

1 De vraag

Geachte;
Ter informatie, dit bericht wordt verzonden aan veel overheden in Nederland.
Het kan zijn, dat ik niet het juiste email adres gebruik, maar ik vertrouw er op, dat U dit dan doorstuurt naar het juiste adres.

Bij voldoende response zullen de antwoorden worden verwerkt, om tot een slotsom te (kunnen) komen.
De uitkomst zal ik dan ook via dezelfde weg naar U opsturen, tenzij U een ander adres e-mail opgeeft.

Openstandaarden.
Op diverse websites van overheden worden files aangeboden in niet toegestane formaten. (1)
Vaak worden gegevens aangeboden als een .DOC, of een .DOCx file, dit zijn echter gesloten-standaarden.
Overheden en gesubsidieerde instellingen zoals scholen, zijn sinds de publicatie in de Staatscourant van 21 oktober 2008 verplicht, om bij de aanschaf van software, te zorgen dat OpenStandaarden gebruikt worden.
Voor deze datum was het een aanbeveling van het rijk.
Wanneer dit technisch niet mogelijk is, dan dient dit met een goede reden uitgelegd te worden in het jaarverslag.
Dit is de z.g.n. pas-toe-of-leg-uit regel.
Voor documenten zijn PDF (Portable Document Format) en ODF (Open Document Format) toegestaan. (2a)
Wordt het Office pakket van Microsoft gebruikt, dan wordt de ODF standaard vanaf versie 2007 (gedeeltelijk) ondersteund.

Een aantal overheden gebruiken MP3 files op de website, als verslag en/of notulen, maar ook MP3 is niet toegestaan, de wel toegestane formaten voor geluid zijn Ogg en AAC.
Voor het bedrijfsmatig gebruik van de compressie techniek om MP3 te maken, is zelfs een licentie nodig, vanwege de copyrights op de MP3 techniek. (2b)

Dan de websites zelf.
Websites worden opgebouwd met HTML (Hyper Text Markup Language) en dat is gestandaardiseerd, deze standaarden worden beheerd door het W3C (World Wide Web Consortium).
Bij controle door het W3C blijkt dat de meeste websites van lokale overheden, gemeenschappelijke initiatieven en samenwerkings-verbanden, totaal niet aan de standaarden voor HTML voldoen.
Dit terwijl de Nederlandse overheid zitting heeft in het W3C!
Er is zelfs een uitspraak geweest, dat gebrek aan kennis, gebrek aan geld en gebrek aan tijd, geen excuses zijn, om niet aan de standaarden te voldoen, omdat het vaak alleen een kwestie is van één regel aanpassen in een script.
Daarnaast zijn er ook nog de webrichtlijnen (versie 2), waaraan alle websites van overheden en gesubsidieerde instellingen moeten (gaan) voldoen. (3)

Tot slot OpenData.
De overheden schrijven en publiceren stukken die eigenlijk betaald zijn door de burgers.
Volgens de geldende regels dient deze data dan ook geschikt te zijn voor hergebruik, het rijk noemt hierbij "buienradar" als voorbeeld.
Dit betekend m.i. dat de geschreven stukken van een overheid overgenomen mogen worden voor eigen gebruik, herpublicatie en hergebruik, waarbij een bron-vermelding met datum wel zo netjes is, maar niet verplicht.
Zodra er een copyright op een artikel, of een foto is, zal dit dus apart en per artikel en/of foto moeten worden vermeld, met de mededeling wie de rechten heeft. (4)

Graag verneem ik van U, hoe bij U wordt omgegaan met:
  1. De OpenStandaard eis;
  2. Het gebruik van files op de website(s);
  3. Het voldoen aan de W3C norm en de webstandaard eisen;
  4. Uw standpunt t.a.v. OpenData en hergebruik.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 8454 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.028 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:57:10.