U bevindt zich in
home
Dwarsligger
startBesturingssystemen Beveiliging en Voorschriften Bronnen en Linken De Toekomst Digitale Toegankelijkheid GDI Wet Digitale Overheid Hackers en Hacken Onze Standpunten OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheid Rechten en Plichten Veilig Internet Wat is Linux plaatjes Copyright LinkenWaarom deze websiteWie ben iktree

3 Bevindingen

Er zitten erg veel verschillen tussen de diverse websites van de diverse overheden (ook samenwerkings verbanden, gemeenschappeljke regelingen enz.).
Een hoop websites gebruiken b.v. maar de helft van mijn beeldscherm, de breedte van de informatie wordt dus niet aangepast aan de gebruikte browser, of de gebruikte browser-grootte.
Ook is er een website die niet alle informatie geeft, zonder Javascript.
Er zijn een aantal eisen, waaraan een website minimaal moet voldoen, daarnaast zijn er nog de wettelijke eisen en de webrichtlijnen.
Er zijn websites, die gewoon een email adres publiceren, veel gebruikte adressen zijn: Er zijn echter ook adressen alswat m.i. meer wijst op gebouwbeheer, dan op een adres voor informatie.
Een aantal gemeenten hadden geen email-adres volgens de website, maar wel volgens de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten).
Mogelijk dat door een verkeerd beheer van de mail-server berichten kunnen verdwalen en/of zoek raken.
Een goed geconfigureerde mail-server dient een onbestelbaar bericht naar een "catch-all" adres te sturen, waardoor een tikfout in het adres niet tot verlies kan leiden.
Dit geldt ook, wanneer er b.v. een naam van een verantwoordelijke in het adres staat, maar deze niet meer (daar) werkzaam is.

De website van een overheid zou moeten voldoen aan de webrichtlijnen versie 2, maar dit is een lopend proces, tegen de tijd dat alle websites voldoen aan de webrichtlijnen versie 1, zal er mogelijk al een versie 4 bestaan :-)
Wat wel zou moeten, is dat iedere website van een overheids-organisatie aan de W3C standaard voldoet, het W3C is het World Wide Web Consortium, de instantie die de HTML standaard beheert en bewaakt.
Er is geen enkel excuus mogelijk, om niet aan de W3C eisen te voldoen.

Het nadeel van het niet voldoen aan de W3C standaard is, dat de website er met een andere browser ook anders kan uitzien, of zelfs onbruikbaar kan zijn.

Een aantal overheden gebruiken een goed CMS, waarbij zowel websites met veel fouten, als foutloze websites mogelijk zijn, mogelijk dat een aantal fouten zich zelfs al in de template bevinden.
Het hoogste aantal fouten dat ik gevonden heb, was 106 op één pagina!

Het gebruik van files op de website.
Overheden moeten communiceren in OpenStandaarden, maar wat een OpenStandaard is, weten veel overheden niet.
Het forumstandaardisatie heeft een aantal OpenStandaarden benoemd (=goedgekeurd) voor gebruik door overheden en gesubsidieerde instellingen, een niet goedgekeurde (open) standaard mag niet worden gebruikt.
De eisen en omschrijving van een OpenStandaard zijn simpel:
  1. De standaard is geadopteerd en zal worden onderhouden en gehandhaafd door een non-profit organisatie op basis van openlijk toegankelijke besluitvorming-procedures voor alle geïnteresseerde partijen, op democratische grondslag;
  2. De standaard is gepubliceerd en over de specificaties kan vrijelijk, of tegen een nominale bijdrage, worden beschikt;
  3. Het intellectueel eigendom van, en mogelijke patenten op de gehele standaard of delen daarvan, zijn onherroepelijk vrijgesteld van licentierechten;
  4. Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard.
Om tot een verbetering van dit alles te komen, is samenwerking nodig.

Opendata.
Het komt er eigenlijk op neer, dat data die gemaakt is door (of namens) een overheid, of gesubsidieerde instelling, openbaar hoort te zijn.
Tenslotte is de schrijver/maker in dienst van het volk en heeft het volk dit dus betaald.
Zie ook de publicatie van de overheid.
Zolang de privacy en/of de veiligheid er niet door in gevaar komt, mag iedereen het dus kopiëren, downloaden, hergebruiken en (her)publiceren, waarbij een bronvermelding wel zo netjes is, maar m.i. niet geëist kan worden. Toch zeggen een aantal gemeenten, dat overname alleen mag, na een schriftelijke toestemming!
Gelukkig zegt het merendeel, dat copyrights bij een artikel en/of foto gepubliceerd worden, wanneer de rechten bij een extern persoon of instantie rusten.

Samenwerken.
Nu is iedere lokale overheid, ieder samenwerkings-verband en iedere gemeenschappelijke-regeling steeds opnieuw het wiel aan het uitvinden.
Wanneer we de kosten hiervan bekijken, dan zit daar vaak een jaarsalaris van een webmaster (minimaal €30.000) aan vast en daarnaast worden ook nog vaak externe bedrijven ingehuurd, waardoor de kosten enorm (kunnen) oplopen.

Een éénduidig systeem, Nederland breed, kan een enorme besparing opleveren, er hoeft dan b.v. alleen een logo aangepast te worden, en natuurlijk de data die geplaatst wordt.
Gaat de overheid zelf als hosting-provider werken, dan kan er nog meer bespaard worden.
Geef dit alles in beheer bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als hosting- en onderhoud-provider, en de kosten zullen enorm dalen.
Bijkomend voordeel is, dat veel onkosten van de linker broekzak naar de rechter broekzak gaan, waardoor er nog meer bespaard wordt.

Een groot voordeel dat hier ook bij komt is, dat een burger die op zoek is naar informatie, niet steeds hoeft te wennen aan de website, ze zijn tenslotte allemaal op dezelfde manier opgebouwd.
Ook voor de vele webmasters en webredacties zal het makkelijker zijn, om bij een andere instelling te werken, ook op tijdelijke basis.

Een mogelijkheid is ook, om alles onder te brengen bij de DigiCommissaris, of een andere RijksDienst voor de ICT, waardoor e.e.a. ook overheidsbreed is in te zetten.

Ook de interne ICT van een gemeente kan op een soortgelijke manier georganiseerd worden, een gemeente met 15.000 inwoners kan tenslotte met dezelfde software pakketten en systemen werken als een gemeente met 1.000.000 inwoners, andersom zal meestal onmogelijk zijn.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 12212 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 1.175 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:57:10.