U bevindt zich in
home
Dwarsligger
startBesturingssystemen Beveiliging en Voorschriften Bronnen en Linken De Toekomst Digitale Toegankelijkheid GDI Wet Digitale Overheid Hackers en Hacken Onze Standpunten OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheid Rechten en Plichten Veilig Internet Wat is Linux plaatjes Copyright LinkenWaarom deze websiteWie ben iktree

MS en Openstandaarden

Microsoft heeft ook een poging gedaan met het 'OpenDoc'-bestandsformaat voor kantoordocumenten, bij het ISO-standaardeninstituut.
MS heeft een eigen 'open-standaard' die het snel tot goedgekeurde OpenStandaard wil verheffen.
Het expertisebureau Ecma International heeft Office 'OpenXML' al erkend als standaard.
Ecma heeft nu dit 'OpenSource'-bestandsformaat (sinds Office 2007) met een aanbeveling ingediend bij de International Standards Organisation (ISO), voor een evaluatie.
Via die weg zou Office OpenXML binnen negen maanden ook een ISO-standaard kunnen zijn.
Het concurrerende OpenDocument-Formaat (ODF wordt o.a. gepromoot door IBM en SUN ) is al erkend sinds 2006.
Het OpenDocument-Formaat komt toe aan de wens van overheden om minder afhankelijk te zijn van één aanbieder (Microsoft).
Dankzij OpenDoc hopen de Europese overheden een brug te kunnen slaan tussen softwarepakketten van verschillende aanbieders, zodat zij niet aan verplichte winkelnering hoeven te doen.
De zucht van overheden naar minder afhankelijkheid van Microsoft is een groot gevaar voor de softwarereus uit Redmond.
Het gaat alleen al in Europa om vele honderdduizenden licenties bij ambtelijke instituten.
Vandaar dat Microsoft vaart zet achter een eigen OpenStandaard.
Eigenlijk een semi-open standaard.
Microsoft houdt het recht om eigenhandig de standaard weer te veranderen/uit te breiden.
Om deze reden is het dus een afgekeurde OpenStandaard. (zie het eerste punt hieronder)
Tenslotte moet een OpenStandaard aan de volgende eisen voldoen:
  1. De standaard is goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door een not-for-profit organisatie, en de lopende ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure die toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen (consensus of meerderheidsbeschikking enz.);
  2. De standaard is gepubliceerd en over het specificatie document van de standaard kan vrijelijk worden beschikt of het is te verkrijgen tegen een nominale bijdrage.
    Het moet voor een ieder mogelijk zijn om het te kopiëren, beschikbaar te stellen en te gebruiken om niet of tegen een nominale prijs;
  3. Het intellectuele eigendom - m.b.t. mogelijk aanwezige patenten - van (delen van) de standaard is onherroepelijk ter beschikking gesteld op een royalty-free basis;
  4. Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard;

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 7153 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.04 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:56:59.