U bevindt zich in
home
Dwarsligger
startBesturingssystemen Beveiliging en Voorschriften Bronnen en Linken De Toekomst Digitale Toegankelijkheid GDI Wet Digitale Overheid Hackers en Hacken Onze Standpunten OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheid Rechten en Plichten Veilig Internet Wat is Linux plaatjes Copyright LinkenWaarom deze websiteWie ben iktree

Voorschriften NORA

Stelling
Door het kabinet is vastgesteld dat bij aanschaf en gebruik van ICT-producten en -diensten voor overheidstoepassingen het gebruik van OpenStandaarden de norm is en OpenSource software bij gelijke geschiktheid de voorkeur heeft boven gesloten source software.

Rationale
Het kabinet wil een aantal doelen bereiken, zoals een goede participatie van burgers, duurzaamheid van informatie en innovatie en een administratieve lastenverlichting.
Interoperabiliteit tussen bedrijven en overheden, burgers en overheden en overheden onderling is een noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van deze doelen.
De Tweede Kamer vindt met het oog op deze maatschappelijk doelen, het gebruik van OpenStandaarden en OpenSource software door de overheid en de (semi-) publieke sectoren een belangrijk instrument om deze interoperabiliteit te borgen.
Daarom heeft de Tweede kamer gevraagd om de uitvoering van een actieplan voor de bevordering van dit het gebruik van OpenStandaarden voor overheidstoepassingen.

Implicaties
Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2009 het zogenaamd "pas-toe-of-leg-uit" principe (voorkeursbeleid) toepassen voor OpenStandaarden.
Ook moeten gemeenten vanaf die datum het Open Document Format (ODF) kunnen lezen, bewerken en opslaan.
Andere belangrijke actielijnen zijn: Bron: NoraOnline

Kamerstukken 2007, 26643, nr. 98
In 2007 heeft de Tweede Kamer het Kabinet gevraagd een plan op te stellen voor de bevordering van het gebruik van OpenStandaarden voor overheidstoepassingen.
Eind 2007 is het actieplan "Nederland Open in Verbinding" (NOiV) door de Tweede Kamer aangenomen.
De doelstellingen van dit actieplan zijn van toepassing op de rijksoverheid, de mede-overheden en de (semi-)publieke sector. De doelstellingen zoals beschreven in het actieplan zijn: Het programma Actieplan Nederland Open in Verbinding (NoiV) dat dit actieplan realiseerde is eind 2011 afgerond.
Het was de opvolger van het programma OSOSS dat liep van 2003 tot 2008.
Het programma NOiV bood concrete ondersteuning in de vorm van voorlichting, kennisuitwisseling en instrumenten, waarmee elke overheidsorganisatie zelf OpenSource software kan toepassen.
Het programma werd uitgevoerd in opdracht van de Ministeries van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bron: NoraOnline

Eigenschappen
Burgers en bedrijven verwachten een overheid die laat zien dat ze, door een goede organisatie en met inzet van moderne hulpmiddelen, haar taken efficiënt vervult.
Dit vraagt om samenwerking en samenwerking kost tijd en geld.
Toch zijn de voordelen aanzienlijk (voor individuele organisaties en de overheid als geheel):
Bron: NoraOnline

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 9163 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.037 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:57:00.