U bevindt zich in
web
DWARSLIGGER
HoofdstukkenOpenData OpenSource OpenStandaarden Contact Overheid Besturingssystemen Hacken Veilig Internet Onderzoek naar Microsoft Gemeenten in Nederland Wetgeving Pagina's start Transparant en Open Colofoon Externe Linken Gegevens Uw Gegevens Websites van de Rijksoverheid BestandenTransparant en Open.pdf
Transparant en Open

OpenData, OpenSource, OpenStandaarden, er zijn tal van technische ‘Opens’.
Wat betekenen deze begrippen precies en hoe hangen ze met elkaar samen?
En hoe verhouden ze zich tot de ‘zachtere’ kant van houding en gedrag?
Technologie, afspraken en cultuur dragen namelijk ieder op hun eigen manier bij aan een transparante en open overheid.
Hoe dat werkt en wat de (soms technische) begrippen betekenen die hierbij horen, vind je op deze pagina.

Gegevens
OpenData
Open data is (overheids) data die openbaar beschikbaar is zonder auteursrecht of andere rechten van derden.
Om data als open te kunnen bestempelen, moeten ze op gemakkelijke wijze vindbaar zijn, toegankelijk en in een herbruikbare vorm.
Open data van de Nederlandse overheid vind je op:
data.overheid.nl.

Open api
Een open Application Programming Interface (API) maakt hergebruik van open data gemakkelijker.
Een open API geeft iedereen online toegang tot een database zodat de data direct bruikbaar zijn voor apps en websites.
Hierdoor is het mogelijk data te combineren en innovatieve applicaties te ontwikkelen.
Veranderen de data in de database, dan veranderen deze automatisch ook in de gekoppelde website of app.
Besturing
OpenSource software
Bij OpenSource software is de bron­code van de software vrij­­­­­ge­geven.
De software is hierdoor toegankelijk, aanpasbaar en bruikbaar voor iedereen.
Dit betekent ook dat iedereen de software mag verbeteren en het vrij van rechten mag delen.
Een voorbeeld van een platform voor het delen en door­ontwikkelen van open source software is Github.

OpenAlgoritme
Een algoritme bestaat uit een aantal regels of instructies in computertaal om een bepaalde taak uit te voeren.
Door een algoritme open te stellen, wordt inzichtelijk welke stappen een systeem heeft doorlopen om tot eenuitkomst (bijvoorbeeld een besluit) te komen.
Zo zijn algoritmen controleerbaar en transparant.
Afspraken
Open licenties
Om vrij van auteursrechten en andere rechten te publiceren, kun je open licenties gebruiken.
Met open licenties kan data voor hergebruik beschikbaar worden gesteld aan de maatschappij.
Bij voorkeur wordt data beschikbaar gesteld op basis van een Creative Commons Zero (CCO) licentie.

OpenStandaarden
Het doel van OpenStandaarden is het vergroten van de uitwisselbaarheid tussen verschillende informatie­ systemen en gegevensverzamelingen.
Een OpenStandaard maakt het uit­wisselen van data mogelijk en is voor iedereen – zowel mens als machine – vrij beschikbaar.
Voorbeelden van open standaarden zijn CSV en HTML.
Cultuur
Open houding
Geef zoveel mogelijk openheidvan zaken en laat zien wat je doet.
Deel informatie die open kan en mag zijn.
Geef openheid over afwegingen, ook wanneer informatie niet open gesteld wordt.
Openheid levert vaak meer begrip op voor keuzes en besluiten.

Open aanpak
Sta open voor inbreng en initiatieven van buiten de overheid.
Stel de gebruiker centraal en betrek burgers en maatschappelijke organisaties.
Bijvoorbeeld door met inwoners in gesprek te gaan en interactief beleid te maken.

Bron 1: DigitaleOverheid (1) op 20 augustus 2019.
Bron 2: DigitaleOverheid (2) op 20 augustus 2019.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 200924a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
7904 µsec.
9932 bytes
Onbekend
Onbekend