Hoofdstuk: Home
Dwarsligger

Hoofdstuk
Open Taalgebruik Ter Info Toegankelijkheid Veilig Internetten Voorschriften Websites Website Maken Websites Getest Wetgeving Creative Common Licenties

Pagina's
Index
OpenOverheid Bronnen Kabinet Pakt Regie Standaard Platform Standaarden ICT Bezuiniging Overheden
Standaard Platform

Standaard Platform eerste keus voor ontwikkelen en hosten van BZK-diensten [1]
Het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft besloten om het Logius Standaard Platform voor te schrijven als verplichte keuze voor het ontwikkelen en hosten van ICT-systemen.
Er geldt voortaan een pas-toe-of-leg-uit-beleid voor alle organisaties van BZK.

Het Standaard Platform
Het Standaard Platform is een clouddienst die wordt beheerd door Logius.
Het is bedoeld voor alle BZK-onderdelen, maar wordt ook breder ingezet binnen de overheid.
Het platform biedt ICT-ontwikkelaars kant-en-klare ontwikkelomgevingen aan, waarmee zij websites en applicaties kunnen ontwikkelen en beheren die voldoen aan de richtlijnen van de overheid.

Ontwikkelen via één clouddienst
Het vernieuwen of ontwikkelen van ICT gebeurt steeds vaker via clouddiensten.
Gebruik van dezelfde clouddienst heeft veel voordelen.
Het vergroot de wendbaarheid, leidt het tot een hoge mate van efficiëntie, gezamenlijke kennisopbouw, gezamenlijke inkoop en vermindering van het aantal aanbestedingen.

Cloud First strategie BZK
Het ministerie van BZK wil dat het Standaard Platform gebruikt gaat worden als clouddienst voor ontwikkeling en hosting.
Dit heeft het ministerie van BZK in december 2021 vastgesteld met zijn visie en strategie over ‘cloud first’ ontwikkelen.

Als het Standaard Platform toch niet gebruikt kan worden, dan moet de opdrachtgever dit uitleggen aan de Chief Information Office (CIO) van het Ministerie van BZK.

Standaard Platform [2]
Ontwikkel, draai en beheer websites of applicaties die direct voldoen aan de richtlijnen van de overheid.
Dankzij onze kant-en-klare ontwikkel- en beheeromgevingen hoeft u zich niet langer te verdiepen in het beheer van een eigen infrastructuur.
Met het Standaard Platform beschikken we over moderne technieken, zoals Cloud en Kubernetes.
Besteed uw tijd slim en bouw op open source, bouw op het Standaard Platform:
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        230314a
Template versie 230125a
Resolutie:
Colofoon
Bron: Logius op 20 okt 2022,
Logius op 20 okt 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
23 Mrt 2023
54440 µsec.
8318 Bytes
20 okt 2022
14 jan 2023