U bevindt zich in
web
DWARSLIGGER
HoofdstukkenOpenData OpenSource OpenStandaarden Contact Overheid Besturingssystemen Hacken Veilig Internet Onderzoek naar Microsoft Gemeenten in Nederland Wetgeving Pagina's start Transparant en Open Colofoon Externe Linken Gegevens Uw Gegevens Websites van de Rijksoverheid BestandenTransparant en Open.pdf
Externe Linken

Link OpenData OpenSource OpenStandaard Onderwerp
Overheids Site
CBS * Wat / Hoe / Welke
Digitale Overheid * Samenwerking / Afhankelijkheid
DigitaleOverheid * Wat / Waarom / Verplicht / Aanbevolen
DigiToegankelijk (Logius) * Wet- en Regelgeving
EAR Online * Rijksregister standaarden
EAR Online * Register Open Data
ForumStandaardisatie * Wat zijn / Waarom / Verplicht
ForumStandaardisatie * Verplichte Standaarden
ForumStandaardisatie * Aanbevolen Standaarden
ForumStandaardisatie * In Behandeling
ICTU * Kennisnetwerk Open Source
KennisOpenbaarBestuur * * * Open overheid en openbaar bestuur
KvK * API van de KvK
KoopOverheid * Veelgestelde vragen over Open Data
Linken Data Overheid * Hyperlinks voor OpenData
Logius * Voordelen OpenStandaarden
NORA Online * Beleid m.b.t. OpenStandaarden
Open-Overheid * Waarom en Hoe OpenStandaarden
Open-Overheid * Afweging OpenStandaarden
OpenSource bij de Overheid * Doel
Overheid * Dataregister van de Nederlandse Overheid
RDW * Open mobiliteitsdata
Rekenkamer * Het belang
RijksOverheid * Beschikbare open data
RijksOverheid * Onderzoek Open Source Software
RijksOverheid * Actieplan Open Overheid
VNG * Raadgever Open data en open overheidsinformatie
Geen Overheids Site
Binnenlandsbestuur * Gebruik bij overheid in 2018 gestegen
EGEM * Wat zijn / Waarom
Waag * Open en vrije software bij de overheid

Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 200924a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
8404 µsec.
20776 bytes
04 mei 2019
09 mei 2019