Hoofdstuk: Websites Getest
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
Gemeenten Provincies RijksOverheid Waterschappen Politiek op Tholen Tholen Plus CMS Aantallen Toegankelijkheidsverklaring

Downloads
WT CMS Aantallen.ods WT Gemeenten.ods WT Politiek op Tholen.ods WT Provincies.ods WT Rijksoverheid.ods WT Tholen Plus.ods WT Waterschappen.ods
Index

In dit hoofdstuk staan onze ervaringen met websites van diverse overheden.

Sommige tabellen zijn door de afmetingen niet goed leesbaar op sommige beeldschermen.
Probeer of het wel leesbaar is, via de onderstaande linken (worden geopend in een nieuw scherm):

Gemeenten Provincies RijksOverheid Waterschappen Politiek op Tholen Tholen Plus

HTML:
De W3C standaard (HTML) is getest met de validator van het World Wide Web Consortium (W3C).
De output van deze validator is gebruik in het overzicht.
Auteursrechten
Soms staat er een mededeling over in een "colofoon", een "deze website", of een "proclaimer" pagina.
Wanneer dit niet te vinden was, hebben we de zoekfunctie gebruikt, met als zoekargument "auteursrecht" en "copyright".
Bedenk ook dat het © teken nooit een juridische betekenis heeft gehad in Europa.
Toegankelijkheid:
Hier is alleen gekeken of er een verplichte pagina was, waarin dit werd aangegeven.

Openstandaarden:
Overheden zijn verplicht alleen te communiceren in OpenStandaarden, ook onderling, het gebruik van de gesloten Microsoft extenties als doc, docx, xls en xlsx is dan ook verboden voor overheden.
Met de zoekfunctie is naar deze extenties gezocht, en gekeken of deze file ook in een OpenStandaard, odt, ods, of pdf, aanwezig is.
Voor overheden is hiervoor de pas-toe-of-leg-uit regel van toepassing, wat betekend dat wanneer een bestand alleen in een gesloten standaard is gepubliceerd, in het jaarverslag moet staan, waarom het gebruik van een OpenStandaard niet mogelijk is.
Ook voor onderling verkeer tussen overheden is het gebruik van OpenStandaarden verplicht.
Waarom wordt dan niet alles standaard in een .ODF formaat opgeslagen?
Dat kan veel fouten en verwarring voorkomen.
CMS Systeem
Uit pure nieuwsgierigheid hebben we geprobeerd om het gebruikte CMS systeem te achterhalen.

E-mail:
Sommige websites geven geen email adres, maar gebruiken een web-formulier voor de correspondentie.
Een webformulier is veiliger, omdat het bericht direct op de server van de overheid komt en niet via diverse omwegen zonder briefgeheim over internet gaat.
Ook zijn er websites die zowel een email adres, als een formulier hebben.

Voor veel van de geteste functies heb ik moeten zoeken, simpelweg omdat het niet in de menustructuur is opgenomen.

Tot slot: Een gemeenschappelijke regeling, of een samenwerkingsverband van overheden, zijn nog steeds een overheid en moeten zich dan ook aan de regels voor overheden houden.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Dwarsligger.org
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
14 Apr 2024
1474 µsec.
8644 Bytes
06 dec 2021
23 jan 2023