U bevindt zich in
HTML
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start Opbouw CSS File Opbouw HTML Pagina W3C
Opbouw HTML Pagina

HTML in de Pagina Uitleg
<!DOCTYPE html> De pagina is gemaakt in HTML5
<html lang="nl"> De gebruikte taal is Nederlands
  <head> Begin van metadata
    <meta charset="UTF-8"> Pagina gebruikt de unicode-karakterset
    <title>pagina naam</title> Pagina naam in de browser
    <meta name="keywords" content="trefwoord1, trefwoord2"> Trefwoorden voor de pagina
    <meta name="description" lang="nl" content="Beschrijving van de pagina" > Beschrijving van de pagina
    <meta name="robots" content="index,follow"> Indexeer de hele website
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> Voor een responsive pagina
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="cssmap/style.css"> Locatie en naam van de CSS file
  </head> Einde van metadata
  <body> Begin van het zichtbare gedeelte
     De zichtbare inhoud van de pagina de inhoud
  </body> Einde van het zichtbare gedeelte
</html> Einde pagina
 
In de HEAD kunnen ook andere dingen staan zoals:
<meta http-equiv="refresh" content="2; url=https://website.nl"> Ga na 2 seconden automatisch naar https://website.nl
 
Voor tekst-opmaak zijn er mogelijkheden als:
<b>Dit is tekst</b> Dit is Tekst
<em>Dit is tekst</em> Dit is Tekst
<strong>Dit is tekst</strong> Dit is Tekst
<u>Dit is tekst</u> Dit is Tekst
 
Voor controle van de syntax
<a target="_blank" href="http://validator.w3.org/check/referer" rel="nofollow">
  <img src="valid-html50.png" alt="Valid HTML 5.0">
</a>
Dit verwijst naar de W3C validator,
om de HTML te controleren,
met het plaatje valid-html50 i.p.v. test.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 210218a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
19143 µsec.
10013 bytes
09 feb 2021
11 feb 2021