U bevindt zich in
HTML
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start HTML en CSS Opbouw CSS File Opbouw HTML Pagina Speciale Tekens W3C Webstandaarden
Speciale Tekens

omschrijving numerieke
karakter-
referentie
karakter
entiteits-
referentie
weergave
" dubbel aanhalingsteken " "
& ampersand & &
< kleiner dan &#60; &lt;
> groter dan &#62; &gt;
  niet afbrekende spatie &#160;&nbsp;
© copyrightteken &#169;&copy;
­ zacht koppelteken &#173;&shy;
° graadteken &#176;&deg;
² 2 in superscript &#178;&sup2;
³ 3 in superscript &#179;&sup3;
¹ 1 in superscript &#185;&sup1;
¼ een kwart &#188;&frac14;
½ een half &#189;&frac12;
¾ drie kwart &#190;&frac34;
À A accent grave &#192;&Agrave;
Á A accent acute &#193;&Aacute;
 A accent circumflex &#194;&Acirc;
à A tilde &#195;&Atilde;
Ä A umlaut &#196;&Auml;
Å A ring &#197;&Aring;
Æ AE ligatuur (koppelletter) &#198;&AElig;
Ç C cédille &#199;&Ccedil;
È E accent grave &#200;&Egrave;
É E accent acute &#201;&Eacute;
Ê E accent circumflex &#202;&Ecirc;
Ë E umlaut &#203;&Euml;
Ì I accent grave &#204;&Igrave;
Í I accent acute &#205;&Iacute;
Î I accent circumflex &#206;&Icirc;
Ï I umlaut &#207;&Iuml;
Ð ETH (IJslands) &#208;&ETH;
Ñ N tilde &#209;&Ntilde;
Ò O accent grave &#210;&Ograve;
Ó O accent acute &#211;&Oacute;
Ô O accent circumflex &#212;&Ocirc;
Õ O tilde &#213;&Otilde;
Ö O umlaut &#214;&Ouml;
× teken voor vermenigvuldigen &#215;&times;
Ø O slash &#216;&Oslash;
Ù U accent grave &#217;&Ugrave;
Ú U accent acute &#218;&Uacute;
Û U accent circumflex &#219;&Ucirc;
Ü U umlaut &#220;&Uuml;
Ý Y accent acute &#221;&Yacute;
Þ THORN (IJslands) &#222;&THORN;
ß sz ligatuur (koppelletter) &#223;&szlig;
à a accent grave &#224;&agrave;
á a accent acute &#225;&aacute;
â a accent circumflex &#226;&acirc;
â a tilde &#227;&atilde;
ä a umlaut &#228;&auml;
å a ring &#229;&aring;
æ ae ligatuur (koppelletter) &#230;&aelig;
ç c cédille &#231;&ccedil;
è e accent grave &#232;&egrave;
é e accent acute &#233;&eacute;
ê e accent circumflex &#234;&ecirc;
ë e umlaut &#235;&euml;
ì i accent grave &#236;&igrave;
í i accent acute &#237;&iacute;
î i accent circumflex &#238;&icirc;
ï i umlaut &#239;&iuml;
ð eth (IJslands) &#240;&eth;
ñ n tilde &#241;&ntilde;
ò o accent grave &#242;&ograve;
ó o accent acute &#243;&oacute;
ô o accent circumflex &#244;&ocirc;
õ o tilde &#245;&otilde;
ö o umlaut &#246;&ouml;
÷ teken voor delen &#247;&divide;
ø o slash &#248;&oslash;
ù u accent grave &#249;&ugrave;
ú u accent acute &#250;&uacute;
û u accent circumflex &#251;&ucirc;
ü u umlaut &#252;&uuml;
ý y accent acute &#253;&yacute;
þ thorn (IJslands) &#254;&thorn;
ÿ y umlaut &#255;&yuml;

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 210305a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
41160 µsec.
22001 bytes
29 apr 2021
29 apr 2021