Huidig Hoofdstuk
Hoogfrequent Storingen
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start CE Markering Frequentiestoring door zonnepanelen Illegale Apparatuur Jammers Repeaters Storing Radiozendamateurs Storing Voorkomen Oplossen Melden Storingen door Zonnepanelen Toezicht op Illegale Uitzendingen
CE Markering

CE-markering en andere markeringen voor elektrische of elektronische apparatuur
De CE-markering (het CE-keurmerk) is de verklaring van de fabrikant dat de apparatuur voldoet aan alle Europese eisen.
Onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
Een CE-markering zegt niets over de kwaliteit van een product.
Het is de verantwoordelijkheid van fabrikanten dat ze een CE-markering op apparatuur plaatsen die ze in de handel brengen.
Importeurs en distributeurs moeten controleren of de markering aanwezig is.

Als aan alle eisen is voldaan, mag u op uw producten een CE-keurmerk aanbrengen.
Daarmee is de apparatuur vrij verhandelbaar in de gehele Europese Economische Ruimte (EER).
Voor sommige apparatuur kan het gebruik beperkt zijn of niet overal zijn toegestaan.

De importeur en distributeur van het apparaat moeten controleren of het teken aanwezig is.

Gebruiksbeperkingen
De gebruiker van uw product moet zich soms aan bepaalde voorwaarden houden, bijvoorbeeld voorwaarden die nodig zijn om het apparaat veilig te kunnen gebruiken.
Voor radioapparaten kunnen bijvoorbeeld voorwaarden gelden die ervoor zorgen dat er geen storing ontstaat.
De consument mag het apparaat dan alleen in een bepaalde stand gebruiken (waardoor de frequentie of het vermogen wordt beperkt) of alleen op een bepaalde locatie (bijvoorbeeld binnenshuis).
Ook kan een vergunning nodig zijn voor het gebruik.

Als er sprake is van een gebruiksbeperking, dan moet de fabrikant dit aangeven op het apparaat.
Dit doet hij door middel van het benodigde teken.

Wat moet in handleiding staan
De gebruiker moet door de fabrikant of importeur duidelijk op de gebruiksbeperkingen worden gewezen, dat hoort tenminste in de gebruikshandleiding thuis.
Daarnaast vertelt u in de gebruikshandleiding meer over het beoogd gebruik van het product en wijst u op accessoires of software die de gebruiker nodig heeft om het product ‘goed’ te gebruiken.

Stappenplan CE-markering
Een stappenplan voor CE-markering vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Als consument een apparaat gebruiken
Kijk altijd of een apparaat een CE-markering heeft.
Kent u het apparaat niet, lees dan altijd voor gebruik de handleiding.
Twijfelt u aan de veiligheid van uw product check dan de Europese lijst met gevaarlijke producten.
Staat uw product niet op de lijst, maar veroorzaakt deze wel storing of denkt u dat deze onveilig is dan willen we dat graag weten.
Informatie helpt ons om de zaak inzichtelijk te krijgen.

Bron: Agentschap Telecom op 13 juli 2021.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 211006c
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
1229 µsec.
8462 bytes
13 juli 2021
13 juli 2021